Din Hud & Kropp AS
Juridisk navn:  Din Hud & Kropp AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63999098
Eltonåsen Nærsenter Eltonåsen Nærsenter Fax:
2034 Holter 2034 Holter
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 991363327
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/1/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mb Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.94%
Resultat  
  
1404.55%
Egenkapital  
  
293.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.393.000 1.481.000 1.457.000 1.873.000 1.821.000
Resultat: 287.000 -22.000 -146.000 5.000 133.000
Egenkapital: 176.000 -91.000 -69.000 77.000 72.000
Regnskap for  Din Hud & Kropp AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.393.000 1.481.000 1.457.000 1.873.000 1.821.000
Driftskostnader -1.100.000 -1.499.000 -1.598.000 -1.865.000 -1.684.000
Driftsresultat 292.000 -18.000 -141.000 8.000 138.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -6.000 -3.000 -6.000
Finans -5.000 -4.000 -6.000 -3.000 -4.000
Resultat før skatt 287.000 -22.000 -146.000 5.000 133.000
Skattekostnad -21.000 0 0 0 0
Årsresultat 266.000 -22.000 -146.000 5.000 133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 785.000 685.000 582.000 723.000 714.000
Sum eiendeler 785.000 685.000 582.000 723.000 714.000
Sum opptjent egenkapital 75.000 -192.000 -170.000 -24.000 -29.000
Sum egenkapital 176.000 -91.000 -69.000 77.000 72.000
Sum langsiktig gjeld 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 646.000 521.000 516.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 785.000 685.000 582.000 723.000 715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.393.000 1.481.000 1.457.000 1.873.000 1.821.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.393.000 1.481.000 1.457.000 1.873.000 1.821.000
Varekostnad -263.000 -237.000 -146.000 -298.000 -316.000
Lønninger -462.000 -794.000 -973.000 -1.134.000 -1.028.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -375.000 -468.000 -479.000 -433.000 -340.000
Driftskostnader -1.100.000 -1.499.000 -1.598.000 -1.865.000 -1.684.000
Driftsresultat 292.000 -18.000 -141.000 8.000 138.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -6.000 -3.000 -6.000
Finans -5.000 -4.000 -6.000 -3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 266.000 -22.000 -146.000 5.000 133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 197.000 184.000 192.000 205.000 207.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 16.000 6.000 23.000 10.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 572.000 496.000 367.000 509.000 488.000
Sum omløpsmidler 785.000 685.000 582.000 723.000 714.000
Sum eiendeler 785.000 685.000 582.000 723.000 714.000
Sum opptjent egenkapital 75.000 -192.000 -170.000 -24.000 -29.000
Sum egenkapital 176.000 -91.000 -69.000 77.000 72.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Leverandørgjeld 24.000 47.000 7.000 91.000 54.000
Betalbar skatt 21.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 138.000 118.000 67.000 113.000 115.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 296.000 480.000 447.000 312.000 344.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 646.000 521.000 516.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 785.000 685.000 582.000 723.000 715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 306.000 39.000 61.000 207.000 201.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.1 1.1 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 0.7 1.1 1.0
Soliditet 22.4 -13.3 -11.9 10.7 10.1
Resultatgrad 2 -1.2 -9.7 0.4 7.6
Rentedekningsgrad 58.4 -4.5 -23.5 2.7 23.3
Gjeldsgrad 3.5 -8.5 -9.4 8.4 8.9
Total kapitalrentabilitet 37.2 -2.6 -24.2 1.1 19.6
Signatur
15.12.2011
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex