Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dignatio As
Juridisk navn:  Dignatio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35499060
C/O Provetia Hydrovegen 55 Stasjonsvegen 2 Fax:
3936 Porsgrunn 3712 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 912591646
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/24/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Din Revisor Telemark As
Utvikling:
Omsetning  
  
169.02%
Resultat  
  
252.54%
Egenkapital  
  
167.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.407.000 523.000 300.000 302.000 200.000
Resultat: 208.000 59.000 -30.000 -39.000 -233.000
Egenkapital: 63.000 -93.000 -135.000 -108.000 -238.000
Regnskap for  Dignatio As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.407.000 523.000 300.000 302.000 200.000
Driftskostnader -1.198.000 -464.000 -330.000 -342.000 -433.000
Driftsresultat 208.000 59.000 -30.000 -39.000 -232.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt 208.000 59.000 -30.000 -39.000 -233.000
Skattekostnad -51.000 -18.000 3.000 69.000 0
Årsresultat 157.000 42.000 -27.000 30.000 -233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 115.000 152.000 87.000 87.000 41.000
Sum omløpsmidler 895.000 301.000 135.000 85.000 79.000
Sum eiendeler 1.010.000 453.000 222.000 172.000 120.000
Sum opptjent egenkapital -58.000 -215.000 -257.000 -230.000 -259.000
Sum egenkapital 63.000 -93.000 -135.000 -108.000 -238.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 946.000 547.000 356.000 280.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 1.010.000 454.000 221.000 172.000 121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.407.000 523.000 271.000 156.000 50.000
Andre inntekter 0 0 29.000 146.000 150.000
Driftsinntekter 1.407.000 523.000 300.000 302.000 200.000
Varekostnad -77.000 -41.000 0 0 -5.000
Lønninger -450.000 -127.000 -94.000 -98.000 -15.000
Avskrivning -29.000 -17.000 -4.000 -3.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -642.000 -279.000 -232.000 -241.000 -409.000
Driftskostnader -1.198.000 -464.000 -330.000 -342.000 -433.000
Driftsresultat 208.000 59.000 -30.000 -39.000 -232.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 157.000 42.000 -27.000 30.000 -233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 55.000 73.000 69.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 68.000 97.000 14.000 18.000 41.000
Sum varige driftsmidler 68.000 97.000 14.000 18.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 34.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 115.000 152.000 87.000 87.000 41.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 552.000 209.000 46.000 49.000 9.000
Andre fordringer 189.000 80.000 80.000 4.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 153.000 12.000 9.000 32.000 52.000
Sum omløpsmidler 895.000 301.000 135.000 85.000 79.000
Sum eiendeler 1.010.000 453.000 222.000 172.000 120.000
Sum opptjent egenkapital -58.000 -215.000 -257.000 -230.000 -259.000
Sum egenkapital 63.000 -93.000 -135.000 -108.000 -238.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 23.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 239.000 244.000 132.000 119.000 162.000
Betalbar skatt 10.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 202.000 26.000 4.000 30.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 496.000 254.000 220.000 132.000 194.000
Sum kortsiktig gjeld 946.000 547.000 356.000 280.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 1.010.000 454.000 221.000 172.000 121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -51.000 -246.000 -221.000 -195.000 -279.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.6 0.4 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.4 0.4 0.3
Soliditet 6.2 -20.5 -61.1 -62.8 -198.3
Resultatgrad 14.8 11.3 -12.9 -116.0
Rentedekningsgrad -232.0
Gjeldsgrad 1 -5.9 -2.6 -2.6 -1.5
Total kapitalrentabilitet 20.6 1 -13.6 -22.7 -193.3
Signatur
25.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex