Dieselmann As
Juridisk navn:  Dieselmann As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industrivegen 34B Industrivegen 34B Fax:
2072 Dal 2072 Dal
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 919263636
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/16/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Westbye Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
122.11%
Resultat  
  
1068.42%
Egenkapital  
  
2290.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 2.943.000 1.325.000 456.000
Resultat: 222.000 19.000 -60.000
Egenkapital: 241.000 -11.000 -30.000
Regnskap for  Dieselmann As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.943.000 1.325.000 456.000
Driftskostnader -2.709.000 -1.289.000 -505.000
Driftsresultat 233.000 36.000 -49.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -14.000 -18.000 -11.000
Finans -12.000 -18.000 -11.000
Resultat før skatt 222.000 19.000 -60.000
Skattekostnad -40.000 0 0
Årsresultat 182.000 19.000 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 193.000 242.000
Sum omløpsmidler 582.000 208.000 216.000
Sum eiendeler 582.000 401.000 458.000
Sum opptjent egenkapital 141.000 -41.000 -60.000
Sum egenkapital 241.000 -11.000 -30.000
Sum langsiktig gjeld 0 238.000 303.000
Sum kortsiktig gjeld 341.000 175.000 185.000
Sum gjeld og egenkapital 582.000 402.000 458.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.836.000 1.303.000 456.000
Andre inntekter 107.000 22.000 0
Driftsinntekter 2.943.000 1.325.000 456.000
Varekostnad -2.122.000 -766.000 -207.000
Lønninger -159.000 -156.000 -68.000
Avskrivning -8.000 -48.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -420.000 -319.000 -154.000
Driftskostnader -2.709.000 -1.289.000 -505.000
Driftsresultat 233.000 36.000 -49.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -14.000 -18.000 -11.000
Finans -12.000 -18.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 182.000 19.000 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 193.000 242.000
Sum varige driftsmidler 0 193.000 242.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 193.000 242.000
Varebeholdning 358.000 114.000 58.000
Kundefordringer 179.000 77.000 95.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 45.000 17.000 62.000
Sum omløpsmidler 582.000 208.000 216.000
Sum eiendeler 582.000 401.000 458.000
Sum opptjent egenkapital 141.000 -41.000 -60.000
Sum egenkapital 241.000 -11.000 -30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 238.000 303.000
Leverandørgjeld 144.000 30.000 34.000
Betalbar skatt 40.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 70.000 23.000 57.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 121.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 341.000 175.000 185.000
Sum gjeld og egenkapital 582.000 402.000 458.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 241.000 33.000 31.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.9
Soliditet 41.4 -2.7 -6.6
Resultatgrad 7.9 2.7 -10.7
Rentedekningsgrad 16.6 2 -4.5
Gjeldsgrad 1.4 -37.5 -16.3
Total kapitalrentabilitet 40.4 9 -10.7
Signatur
21.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex