Dieselgrossisten AS
Juridisk navn:  Dieselgrossisten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32126465
c/o ECIT Veiby Akonto AS Hvervenmoveien 49 Furuhallveien 12C Fax:
3511 Hønefoss 3512 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 993828629
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/2/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hverven Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Veiby Akonto As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.34%
Resultat  
  
-35.3%
Egenkapital  
  
78.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.255.000 12.827.000 11.688.000 10.384.000 8.913.000
Resultat: 1.065.000 1.646.000 1.534.000 1.149.000 589.000
Egenkapital: 1.318.000 738.000 444.000 338.000 1.780.000
Regnskap for  Dieselgrossisten AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.255.000 12.827.000 11.688.000 10.384.000 8.913.000
Driftskostnader -12.164.000 -11.330.000 -10.228.000 -9.383.000 -8.204.000
Driftsresultat 1.091.000 1.498.000 1.460.000 1.001.000 710.000
Finansinntekter 13.000 199.000 276.000 178.000 41.000
Finanskostnader -41.000 -51.000 -203.000 -31.000 -161.000
Finans -28.000 148.000 73.000 147.000 -120.000
Resultat før skatt 1.065.000 1.646.000 1.534.000 1.149.000 589.000
Skattekostnad -234.000 -352.000 -324.000 -291.000 -163.000
Årsresultat 831.000 1.294.000 1.209.000 858.000 426.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 234.000 312.000 357.000 478.000 540.000
Sum omløpsmidler 4.256.000 3.556.000 2.990.000 2.151.000 2.245.000
Sum eiendeler 4.490.000 3.868.000 3.347.000 2.629.000 2.785.000
Sum opptjent egenkapital 1.217.000 636.000 342.000 237.000 1.679.000
Sum egenkapital 1.318.000 738.000 444.000 338.000 1.780.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.172.000 3.130.000 2.903.000 2.291.000 1.005.000
Sum gjeld og egenkapital 4.490.000 3.867.000 3.346.000 2.629.000 2.785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.005.000 12.805.000 11.644.000 10.344.000 8.903.000
Andre inntekter 250.000 22.000 44.000 40.000 11.000
Driftsinntekter 13.255.000 12.827.000 11.688.000 10.384.000 8.913.000
Varekostnad -9.440.000 -9.028.000 -8.791.000 -7.963.000 -6.659.000
Lønninger -1.339.000 -1.058.000 -617.000 -616.000 -675.000
Avskrivning -88.000 -132.000 -132.000 -132.000 -176.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.297.000 -1.112.000 -688.000 -672.000 -694.000
Driftskostnader -12.164.000 -11.330.000 -10.228.000 -9.383.000 -8.204.000
Driftsresultat 1.091.000 1.498.000 1.460.000 1.001.000 710.000
Finansinntekter 13.000 199.000 276.000 178.000 41.000
Finanskostnader -41.000 -51.000 -203.000 -31.000 -161.000
Finans -28.000 148.000 73.000 147.000 -120.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -1.000.000 -900.000 -800.000 0
Årsresultat 831.000 1.294.000 1.209.000 858.000 426.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 183.000 173.000 86.000 76.000 56.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 88.000 220.000 352.000 484.000
Sum varige driftsmidler 0 88.000 220.000 352.000 484.000
Sum finansielle anleggsmidler 51.000 51.000 51.000 51.000 0
Sum anleggsmidler 234.000 312.000 357.000 478.000 540.000
Varebeholdning 868.000 917.000 591.000 435.000 435.000
Kundefordringer 2.095.000 983.000 943.000 787.000 525.000
Andre fordringer 21.000 5.000 20.000 19.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.272.000 1.651.000 1.437.000 911.000 1.278.000
Sum omløpsmidler 4.256.000 3.556.000 2.990.000 2.151.000 2.245.000
Sum eiendeler 4.490.000 3.868.000 3.347.000 2.629.000 2.785.000
Sum opptjent egenkapital 1.217.000 636.000 342.000 237.000 1.679.000
Sum egenkapital 1.318.000 738.000 444.000 338.000 1.780.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 999.000 798.000 804.000 924.000 614.000
Betalbar skatt 245.000 439.000 335.000 310.000 212.000
Skyldig offentlige avgifter 572.000 484.000 531.000 131.000 39.000
Utbytte -250.000 -1.000.000 -900.000 -800.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.105.000 410.000 333.000 126.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 3.172.000 3.130.000 2.903.000 2.291.000 1.005.000
Sum gjeld og egenkapital 4.490.000 3.867.000 3.346.000 2.629.000 2.785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.084.000 426.000 87.000 -140.000 1.240.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1 0.9 2.2
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.8 0.7 1.9
Soliditet 29.4 19.1 13.3 12.9 63.9
Resultatgrad 8.2 11.7 12.5 9.6 8.0
Rentedekningsgrad 26.6 29.4 7.2 32.3 4.7
Gjeldsgrad 2.4 4.2 6.5 6.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 24.6 43.9 51.9 44.8 27.0
Signatur
28.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex