Diesel & Komponentservice As
Juridisk navn:  Diesel & Komponentservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Austråttryggen 27 Austråttryggen 27 Fax:
4326 Sandnes 4326 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 920599230
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/1/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Forus Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
201.5%
Resultat  
  
-91.22%
Egenkapital  
  
-1.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 8.053.000 2.671.000
Resultat: 26.000 296.000
Egenkapital: 251.000 255.000
Regnskap for  Diesel & Komponentservice As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 8.053.000 2.671.000
Driftskostnader -8.008.000 -2.370.000
Driftsresultat 44.000 301.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -18.000 -6.000
Finans -18.000 -6.000
Resultat før skatt 26.000 296.000
Skattekostnad 8.000 -71.000
Årsresultat 33.000 225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 117.000 165.000
Sum omløpsmidler 2.248.000 1.410.000
Sum eiendeler 2.365.000 1.575.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 225.000
Sum egenkapital 251.000 255.000
Sum langsiktig gjeld 237.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.878.000 1.318.000
Sum gjeld og egenkapital 2.366.000 1.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.053.000 2.671.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 8.053.000 2.671.000
Varekostnad -4.387.000 -1.615.000
Lønninger -2.355.000 -255.000
Avskrivning -17.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.249.000 -500.000
Driftskostnader -8.008.000 -2.370.000
Driftsresultat 44.000 301.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -18.000 -6.000
Finans -18.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 33.000 225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 51.000
Driftsløsøre 109.000 0
Sum varige driftsmidler 109.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 114.000
Sum anleggsmidler 117.000 165.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 802.000 954.000
Andre fordringer 597.000 109.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 850.000 346.000
Sum omløpsmidler 2.248.000 1.410.000
Sum eiendeler 2.365.000 1.575.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 225.000
Sum egenkapital 251.000 255.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 237.000 2.000
Leverandørgjeld 311.000 931.000
Betalbar skatt 0 64.000
Skyldig offentlige avgifter 294.000 186.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.272.000 136.000
Sum kortsiktig gjeld 1.878.000 1.318.000
Sum gjeld og egenkapital 2.366.000 1.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 370.000 92.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1
Soliditet 10.6 16.2
Resultatgrad 0.5 11.3
Rentedekningsgrad 2.4 50.2
Gjeldsgrad 8.4 5.2
Total kapitalrentabilitet 1.9 19.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex