Diesel & Elektro Service As
Juridisk navn:  Diesel & Elektro Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55269154
Alvøveien 160 Alvøveien 160 Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915425305
Aksjekapital: 33.360 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/28/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad Revisjon As
Regnskapsfører: Themaa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.11%
Resultat  
  
344.88%
Egenkapital  
  
56.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.050.000 10.748.000 12.603.000 10.327.000 8.967.000
Resultat: 1.606.000 361.000 1.302.000 801.000 497.000
Egenkapital: 2.070.000 1.320.000 1.542.000 1.045.000 448.000
Regnskap for  Diesel & Elektro Service As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.050.000 10.748.000 12.603.000 10.327.000 8.967.000
Driftskostnader -10.442.000 -10.384.000 -11.296.000 -9.517.000 -8.459.000
Driftsresultat 1.609.000 364.000 1.307.000 811.000 508.000
Finansinntekter 10.000 10.000 7.000 3.000 2.000
Finanskostnader -14.000 -12.000 -12.000 -13.000 -13.000
Finans -4.000 -2.000 -5.000 -10.000 -11.000
Resultat før skatt 1.606.000 361.000 1.302.000 801.000 497.000
Skattekostnad -355.000 -83.000 -305.000 -204.000 -139.000
Årsresultat 1.251.000 278.000 997.000 597.000 358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 383.000 236.000 241.000 328.000 325.000
Sum omløpsmidler 4.165.000 2.640.000 3.214.000 2.236.000 1.426.000
Sum eiendeler 4.548.000 2.876.000 3.455.000 2.564.000 1.751.000
Sum opptjent egenkapital 1.970.000 1.220.000 1.442.000 945.000 358.000
Sum egenkapital 2.070.000 1.320.000 1.542.000 1.045.000 448.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 3.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.467.000 1.552.000 1.911.000 1.519.000 1.303.000
Sum gjeld og egenkapital 4.548.000 2.875.000 3.455.000 2.564.000 1.750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.050.000 10.745.000 12.603.000 10.327.000 8.967.000
Andre inntekter 0 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 12.050.000 10.748.000 12.603.000 10.327.000 8.967.000
Varekostnad -6.326.000 -6.187.000 -7.339.000 -6.038.000 -4.916.000
Lønninger -2.786.000 -2.347.000 -2.635.000 -2.146.000 -2.176.000
Avskrivning -72.000 -56.000 -51.000 -97.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.258.000 -1.794.000 -1.271.000 -1.236.000 -1.265.000
Driftskostnader -10.442.000 -10.384.000 -11.296.000 -9.517.000 -8.459.000
Driftsresultat 1.609.000 364.000 1.307.000 811.000 508.000
Finansinntekter 10.000 10.000 7.000 3.000 2.000
Finanskostnader -14.000 -12.000 -12.000 -13.000 -13.000
Finans -4.000 -2.000 -5.000 -10.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 0 0
Årsresultat 1.251.000 278.000 997.000 597.000 358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 383.000 236.000 241.000 328.000 325.000
Sum varige driftsmidler 383.000 236.000 241.000 328.000 325.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 383.000 236.000 241.000 328.000 325.000
Varebeholdning 1.196.000 911.000 766.000 808.000 575.000
Kundefordringer 805.000 583.000 915.000 573.000 431.000
Andre fordringer 72.000 54.000 27.000 87.000 88.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.093.000 1.091.000 1.506.000 768.000 331.000
Sum omløpsmidler 4.165.000 2.640.000 3.214.000 2.236.000 1.426.000
Sum eiendeler 4.548.000 2.876.000 3.455.000 2.564.000 1.751.000
Sum opptjent egenkapital 1.970.000 1.220.000 1.442.000 945.000 358.000
Sum egenkapital 2.070.000 1.320.000 1.542.000 1.045.000 448.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 3.000 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 693.000 297.000 0 0 91.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 3.000 2.000 0 0
Leverandørgjeld 792.000 659.000 868.000 884.000 620.000
Betalbar skatt 346.000 82.000 303.000 204.000 139.000
Skyldig offentlige avgifter 381.000 282.000 423.000 253.000 274.000
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 255.000 232.000 317.000 178.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 2.467.000 1.552.000 1.911.000 1.519.000 1.303.000
Sum gjeld og egenkapital 4.548.000 2.875.000 3.455.000 2.564.000 1.750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.698.000 1.088.000 1.303.000 717.000 123.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.7 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.3 0.9 0.7
Soliditet 45.5 45.9 44.6 40.8 25.6
Resultatgrad 13.4 3.4 10.4 7.9 5.7
Rentedekningsgrad 114.9 30.3 108.9 62.4 39.2
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.2 1.5 2.9
Total kapitalrentabilitet 35.6 1 3 31.7 29.1
Signatur
25.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex