Diesel Teknikk AS
Juridisk navn:  Diesel Teknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22613300
Ravnåsveien 3 Ravnåsveien 3 Fax: 23230279
1254 Oslo 1254 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980553477
Aksjekapital: 110.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/6/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsbistand Bjørnstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.41%
Resultat  
  
-176.92%
Egenkapital  
  
-29.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.755.000 4.387.000 3.724.000 3.627.000 3.519.000
Resultat: -220.000 286.000 -1.000 16.000 241.000
Egenkapital: 536.000 756.000 540.000 547.000 537.000
Regnskap for  Diesel Teknikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.755.000 4.387.000 3.724.000 3.627.000 3.519.000
Driftskostnader -3.974.000 -4.099.000 -3.726.000 -3.614.000 -3.278.000
Driftsresultat -220.000 287.000 -1.000 13.000 240.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt -220.000 286.000 -1.000 16.000 241.000
Skattekostnad 0 -71.000 -6.000 -6.000 -82.000
Årsresultat -220.000 216.000 -7.000 10.000 159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 538.000 298.000 424.000 400.000 278.000
Sum omløpsmidler 950.000 1.513.000 762.000 1.000.000 999.000
Sum eiendeler 1.488.000 1.811.000 1.186.000 1.400.000 1.277.000
Sum opptjent egenkapital -264.000 -44.000 -260.000 -253.000 -263.000
Sum egenkapital 536.000 756.000 540.000 547.000 537.000
Sum langsiktig gjeld 344.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 609.000 1.055.000 645.000 852.000 740.000
Sum gjeld og egenkapital 1.489.000 1.811.000 1.185.000 1.399.000 1.277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.755.000 4.387.000 3.724.000 3.627.000 3.519.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.755.000 4.387.000 3.724.000 3.627.000 3.519.000
Varekostnad -1.634.000 -1.948.000 -1.495.000 -1.627.000 -1.573.000
Lønninger -1.536.000 -1.449.000 -1.506.000 -1.290.000 -1.082.000
Avskrivning -139.000 -55.000 -71.000 -80.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -665.000 -646.000 -654.000 -617.000 -597.000
Driftskostnader -3.974.000 -4.099.000 -3.726.000 -3.614.000 -3.278.000
Driftsresultat -220.000 287.000 -1.000 13.000 240.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -220.000 216.000 -7.000 10.000 159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 18.000 89.000 95.000 101.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 490.000 231.000 287.000 256.000 129.000
Sum varige driftsmidler 490.000 231.000 287.000 256.000 129.000
Sum finansielle anleggsmidler 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000
Sum anleggsmidler 538.000 298.000 424.000 400.000 278.000
Varebeholdning 317.000 347.000 348.000 332.000 307.000
Kundefordringer 253.000 580.000 40.000 493.000 320.000
Andre fordringer 154.000 71.000 18.000 14.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 226.000 514.000 355.000 161.000 359.000
Sum omløpsmidler 950.000 1.513.000 762.000 1.000.000 999.000
Sum eiendeler 1.488.000 1.811.000 1.186.000 1.400.000 1.277.000
Sum opptjent egenkapital -264.000 -44.000 -260.000 -253.000 -263.000
Sum egenkapital 536.000 756.000 540.000 547.000 537.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 344.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 65.000 458.000 64.000 60.000 65.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 105.000 139.000 100.000 148.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 439.000 458.000 482.000 644.000 600.000
Sum kortsiktig gjeld 609.000 1.055.000 645.000 852.000 740.000
Sum gjeld og egenkapital 1.489.000 1.811.000 1.185.000 1.399.000 1.277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 341.000 458.000 117.000 148.000 259.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 1.2 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1 1.1 0.6 0.8 1.0
Soliditet 3 41.7 45.6 39.1 42.1
Resultatgrad -5.9 6.5 0.4 6.8
Rentedekningsgrad 2 1
Gjeldsgrad 1.8 1.4 1.2 1.6 1.4
Total kapitalrentabilitet -14.7 15.8 0 1.1 19.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex