Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Diesel Service AS
Juridisk navn:  Diesel Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38268777
Postboks 260 Gismerøyveien 227 Fax:
4503 Mandal 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 994316435
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/23/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adb-Senteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1688.89%
Egenkapital  
  
-54.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 59.000 82.000 715.000 811.000
Resultat: -161.000 -9.000 -3.000 -3.000 -12.000
Egenkapital: 107.000 233.000 248.000 256.000 266.000
Regnskap for  Diesel Service AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 59.000 82.000 715.000 811.000
Driftskostnader -161.000 -70.000 -84.000 -718.000 -821.000
Driftsresultat -161.000 -9.000 -3.000 -3.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Resultat før skatt -161.000 -9.000 -3.000 -3.000 -12.000
Skattekostnad 36.000 -5.000 -6.000 -6.000 -12.000
Årsresultat -126.000 -15.000 -8.000 -9.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 179.000 143.000 153.000 165.000 161.000
Sum omløpsmidler 199.000 491.000 517.000 859.000 710.000
Sum eiendeler 378.000 634.000 670.000 1.024.000 871.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 133.000 148.000 156.000 166.000
Sum egenkapital 107.000 233.000 248.000 256.000 266.000
Sum langsiktig gjeld 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 282.000 303.000 648.000 486.000
Sum gjeld og egenkapital 378.000 634.000 670.000 1.023.000 871.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 75.000 280.000 725.000 811.000
Andre inntekter 0 -15.000 -198.000 -10.000 0
Driftsinntekter 0 59.000 82.000 715.000 811.000
Varekostnad -148.000 -65.000 -62.000 -595.000 -627.000
Lønninger 1.000 -9.000 0 -33.000 34.000
Avskrivning 0 0 0 0 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 4.000 -22.000 -90.000 -177.000
Driftskostnader -161.000 -70.000 -84.000 -718.000 -821.000
Driftsresultat -161.000 -9.000 -3.000 -3.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -126.000 -15.000 -8.000 -9.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 179.000 143.000 149.000 155.000 161.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 4.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 179.000 143.000 153.000 165.000 161.000
Varebeholdning 0 148.000 173.000 173.000 173.000
Kundefordringer 0 73.000 93.000 361.000 306.000
Andre fordringer 36.000 38.000 114.000 35.000 117.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 164.000 232.000 137.000 290.000 113.000
Sum omløpsmidler 199.000 491.000 517.000 859.000 710.000
Sum eiendeler 378.000 634.000 670.000 1.024.000 871.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 133.000 148.000 156.000 166.000
Sum egenkapital 107.000 233.000 248.000 256.000 266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000
Leverandørgjeld 2.000 111.000 12.000 377.000 329.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 21.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 151.000 292.000 272.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 282.000 303.000 648.000 486.000
Sum gjeld og egenkapital 378.000 634.000 670.000 1.023.000 871.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000 209.000 214.000 211.000 224.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1.7 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.1 1.2
Soliditet 28.3 36.8 3 2 30.5
Resultatgrad -15.3 -3.7 -0.4 -1.2
Rentedekningsgrad -5.0
Gjeldsgrad 2.5 1.7 1.7 3 2.3
Total kapitalrentabilitet -42.6 -1.4 -0.4 -0.3 -1.1
Signatur
09.12.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex