Diesel Norge AS
Juridisk navn:  Diesel Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23007777
Apotekergata 10B Apotekergata 10B Fax: 23007770
0180 Oslo 180 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 961932564
Aksjekapital: 225.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/12/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.35%
Resultat  
  
45.49%
Egenkapital  
  
5.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.454.000 38.532.000 48.698.000 54.667.000 76.920.000
Resultat: 371.000 255.000 4.199.000 6.945.000 2.181.000
Egenkapital: 6.614.000 6.243.000 5.989.000 9.789.000 12.844.000
Regnskap for  Diesel Norge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.454.000 38.532.000 48.698.000 54.667.000 76.920.000
Driftskostnader -25.686.000 -37.649.000 -42.042.000 -49.028.000 -73.696.000
Driftsresultat 767.000 883.000 6.656.000 5.639.000 3.224.000
Finansinntekter 254.000 211.000 216.000 1.941.000 609.000
Finanskostnader -651.000 -839.000 -2.673.000 -634.000 -1.652.000
Finans -397.000 -628.000 -2.457.000 1.307.000 -1.043.000
Resultat før skatt 371.000 255.000 4.199.000 6.945.000 2.181.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 371.000 255.000 4.199.000 6.945.000 2.181.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 211.000 408.000 1.046.000 1.490.000
Sum omløpsmidler 37.134.000 39.438.000 51.372.000 47.693.000 35.933.000
Sum eiendeler 37.280.000 39.649.000 51.780.000 48.739.000 37.423.000
Sum opptjent egenkapital 371.000 -3.546.000 -3.801.000 -1.522.000 1.532.000
Sum egenkapital 6.614.000 6.243.000 5.989.000 9.789.000 12.844.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.666.000 33.405.000 45.791.000 38.951.000 24.579.000
Sum gjeld og egenkapital 37.280.000 39.648.000 51.779.000 48.740.000 37.422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.454.000 38.532.000 48.698.000 54.667.000 76.920.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 26.454.000 38.532.000 48.698.000 54.667.000 76.920.000
Varekostnad -17.568.000 -26.296.000 -28.790.000 -28.870.000 -46.618.000
Lønninger -3.759.000 -3.841.000 -4.014.000 -5.869.000 -7.883.000
Avskrivning -112.000 -317.000 -458.000 -612.000 -912.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.247.000 -7.195.000 -8.780.000 -13.677.000 -18.283.000
Driftskostnader -25.686.000 -37.649.000 -42.042.000 -49.028.000 -73.696.000
Driftsresultat 767.000 883.000 6.656.000 5.639.000 3.224.000
Finansinntekter 254.000 211.000 216.000 1.941.000 609.000
Finanskostnader -651.000 -839.000 -2.673.000 -634.000 -1.652.000
Finans -397.000 -628.000 -2.457.000 1.307.000 -1.043.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -8.000.000 0 0
Årsresultat 371.000 255.000 4.199.000 6.945.000 2.181.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 146.000 211.000 408.000 1.046.000 1.490.000
Sum varige driftsmidler 146.000 211.000 408.000 1.046.000 1.490.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 146.000 211.000 408.000 1.046.000 1.490.000
Varebeholdning 2.919.000 1.713.000 3.028.000 3.674.000 4.034.000
Kundefordringer 793.000 3.106.000 3.142.000 3.634.000 11.540.000
Andre fordringer 30.950.000 28.716.000 38.303.000 38.103.000 18.543.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.471.000 5.903.000 6.898.000 2.282.000 1.816.000
Sum omløpsmidler 37.134.000 39.438.000 51.372.000 47.693.000 35.933.000
Sum eiendeler 37.280.000 39.649.000 51.780.000 48.739.000 37.423.000
Sum opptjent egenkapital 371.000 -3.546.000 -3.801.000 -1.522.000 1.532.000
Sum egenkapital 6.614.000 6.243.000 5.989.000 9.789.000 12.844.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.725.000 8.606.000 10.441.000 7.107.000 17.158.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 408.000 1.485.000 1.419.000 631.000 1.684.000
Utbytte 0 0 -8.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.533.000 23.315.000 33.932.000 21.213.000 5.737.000
Sum kortsiktig gjeld 30.666.000 33.405.000 45.791.000 38.951.000 24.579.000
Sum gjeld og egenkapital 37.280.000 39.648.000 51.779.000 48.740.000 37.422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.468.000 6.033.000 5.581.000 8.742.000 11.354.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3
Soliditet 17.7 15.7 11.6 20.1 34.3
Resultatgrad 2.9 2.3 13.7 10.3 4.2
Rentedekningsgrad 1.2 1.1 2.5 8.9 2.3
Gjeldsgrad 4.6 5.4 7.6 4 1.9
Total kapitalrentabilitet 2.7 2.8 13.3 15.6 10.2
Signatur
03.11.2020
STYRET I FELLESSKAP, TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex