Diesel Care As
Juridisk navn:  Diesel Care As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Guldbækåsen 36 Guldbækåsen 36 Fax:
2212 Kongsvinger 2212 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 915791077
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/3/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
47.55%
Resultat  
  
95.69%
Egenkapital  
  
129.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.094.000 4.808.000 2.265.000 956.000 0
Resultat: 908.000 464.000 67.000 9.000 -20.000
Egenkapital: 718.000 313.000 68.000 19.000 10.000
Regnskap for  Diesel Care As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.094.000 4.808.000 2.265.000 956.000 0
Driftskostnader -6.086.000 -4.255.000 -2.149.000 -946.000 -20.000
Driftsresultat 1.008.000 553.000 116.000 9.000 -20.000
Finansinntekter 5.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader -105.000 -91.000 -50.000 0 0
Finans -100.000 -89.000 -50.000 0 0
Resultat før skatt 908.000 464.000 67.000 9.000 -20.000
Skattekostnad -203.000 -107.000 -18.000 0 0
Årsresultat 705.000 356.000 49.000 9.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.646.000 1.482.000 1.839.000 110.000 0
Sum omløpsmidler 2.512.000 1.717.000 870.000 169.000 15.000
Sum eiendeler 4.158.000 3.199.000 2.709.000 279.000 15.000
Sum opptjent egenkapital 688.000 283.000 38.000 -11.000 -20.000
Sum egenkapital 718.000 313.000 68.000 19.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 1.807.000 2.255.000 2.107.000 189.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.632.000 631.000 534.000 70.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 4.157.000 3.199.000 2.709.000 278.000 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.100.000 4.808.000 2.222.000 313.000 0
Andre inntekter 994.000 0 43.000 643.000 0
Driftsinntekter 7.094.000 4.808.000 2.265.000 956.000 0
Varekostnad -254.000 -303.000 -536.000 0 0
Lønninger -3.086.000 -2.209.000 -1.520.000 -3.000 0
Avskrivning -430.000 -397.000 -111.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.316.000 -1.346.000 18.000 -916.000 -20.000
Driftskostnader -6.086.000 -4.255.000 -2.149.000 -946.000 -20.000
Driftsresultat 1.008.000 553.000 116.000 9.000 -20.000
Finansinntekter 5.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader -105.000 -91.000 -50.000 0 0
Finans -100.000 -89.000 -50.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -111.000 0 0 0
Årsresultat 705.000 356.000 49.000 9.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 570.000 760.000 950.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 998.000 722.000 889.000 110.000 0
Sum varige driftsmidler 998.000 722.000 889.000 110.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 78.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.646.000 1.482.000 1.839.000 110.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 620.000 7.000 0 113.000 0
Andre fordringer 99.000 40.000 55.000 18.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.793.000 1.670.000 816.000 38.000 9.000
Sum omløpsmidler 2.512.000 1.717.000 870.000 169.000 15.000
Sum eiendeler 4.158.000 3.199.000 2.709.000 279.000 15.000
Sum opptjent egenkapital 688.000 283.000 38.000 -11.000 -20.000
Sum egenkapital 718.000 313.000 68.000 19.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 16.000 18.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.807.000 2.255.000 2.107.000 189.000 0
Leverandørgjeld 735.000 107.000 166.000 43.000 0
Betalbar skatt 212.000 109.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 257.000 260.000 236.000 32.000 0
Utbytte -300.000 -111.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 128.000 44.000 133.000 -4.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 1.632.000 631.000 534.000 70.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 4.157.000 3.199.000 2.709.000 278.000 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 880.000 1.086.000 336.000 99.000 10.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.7 1.6 2.4 3.0
Likviditetsgrad 2 1.5 2.7 1.6 2.4 3.1
Soliditet 17.3 9.8 2.5 6.8 66.7
Resultatgrad 14.2 11.5 5.1 0.9
Rentedekningsgrad 9.6 6.1 2.3
Gjeldsgrad 4.8 9.2 38.8 13.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 24.4 17.3 4.3 3.2 -133.3
Signatur
28.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.08.2020
PROKURA
JAHNSRUD PER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex