Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Diakonisenteret Stavanger
Juridisk navn:  Diakonisenteret Stavanger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51566682
Prestveien 14 Prestveien 14 Fax: 51565515
4025 Stavanger 4025 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 871461422
Aksjekapital: 4.549.000 NOK
Antall ansatte: 418
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.9%
Resultat  
  
-74.17%
Egenkapital  
  
2.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 172.382.000 161.259.000 158.695.000 159.420.000 155.241.000
Resultat: 639.000 2.474.000 1.444.000 1.007.000 626.000
Egenkapital: 30.457.000 29.818.000 27.527.000 25.899.000 24.892.000
Regnskap for  Diakonisenteret Stavanger
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 172.382.000 161.259.000 158.695.000 159.420.000 155.241.000
Driftskostnader -171.742.000 -158.785.000 -157.251.000 -158.413.000 -154.615.000
Driftsresultat 640.000 2.474.000 1.444.000 1.007.000 626.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 639.000 2.474.000 1.444.000 1.007.000 626.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 639.000 2.474.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.021.000 111.748.000 112.781.000 111.619.000 108.268.000
Sum omløpsmidler 56.121.000 53.188.000 51.998.000 50.275.000 46.225.000
Sum eiendeler 162.142.000 164.936.000 164.779.000 161.894.000 154.493.000
Sum opptjent egenkapital 25.909.000 25.269.000 22.978.000 21.350.000 20.343.000
Sum egenkapital 30.457.000 29.818.000 27.527.000 25.899.000 24.892.000
Sum langsiktig gjeld 103.398.000 108.531.000 108.462.000 106.930.000 102.857.000
Sum kortsiktig gjeld 28.288.000 26.588.000 28.790.000 29.065.000 26.745.000
Sum gjeld og egenkapital 162.144.000 164.937.000 164.779.000 161.894.000 154.494.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 162.599.000 152.704.000 149.439.000 150.618.000 146.978.000
Andre inntekter 9.783.000 8.555.000 9.255.000 8.802.000 8.264.000
Driftsinntekter 172.382.000 161.259.000 158.695.000 159.420.000 155.241.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -171.742.000 -158.785.000 -157.251.000 -158.413.000 -154.615.000
Driftskostnader -171.742.000 -158.785.000 -157.251.000 -158.413.000 -154.615.000
Driftsresultat 640.000 2.474.000 1.444.000 1.007.000 626.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 639.000 2.474.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 75.032.000 79.317.000 83.654.000 87.711.000 91.767.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 176.000 255.000 398.000 195.000 310.000
Sum varige driftsmidler 75.208.000 79.572.000 84.052.000 87.906.000 92.077.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.814.000 32.176.000 28.729.000 23.712.000 16.191.000
Sum anleggsmidler 106.021.000 111.748.000 112.781.000 111.619.000 108.268.000
Varebeholdning 0 0 73.000 62.000 56.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.871.000 13.784.000 13.421.000 13.722.000 13.032.000
Sum investeringer 6.665.000 6.293.000 6.295.000 5.898.000 5.691.000
Kasse, bank 35.585.000 33.111.000 32.210.000 30.592.000 27.447.000
Sum omløpsmidler 56.121.000 53.188.000 51.998.000 50.275.000 46.225.000
Sum eiendeler 162.142.000 164.936.000 164.779.000 161.894.000 154.493.000
Sum opptjent egenkapital 25.909.000 25.269.000 22.978.000 21.350.000 20.343.000
Sum egenkapital 30.457.000 29.818.000 27.527.000 25.899.000 24.892.000
Sum avsetninger til forpliktelser 74.939.000 79.431.000 79.229.000 77.431.000 73.092.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.809.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 103.398.000 108.531.000 108.462.000 106.930.000 102.857.000
Leverandørgjeld 3.241.000 3.565.000 3.350.000 3.069.000 2.328.000
Betalbar skatt 3.829.000 3.941.000 3.624.000 3.940.000 3.693.000
Skyldig offentlige avgifter 4.275.000 0 3.973.000 4.625.000 4.075.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.943.000 17.273.000 17.844.000 17.430.000 16.648.000
Sum kortsiktig gjeld 28.288.000 26.588.000 28.790.000 29.065.000 26.745.000
Sum gjeld og egenkapital 162.144.000 164.937.000 164.779.000 161.894.000 154.494.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.833.000 26.600.000 23.208.000 21.210.000 19.480.000
Likviditetsgrad 1 2 2 1.8 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 2 2 1.8 1.7 1.8
Soliditet 18.8 18.1 16.7 1 16.1
Resultatgrad 0.4 1.5 0.9 0.6 0.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.3 4.5 5 5.3 5.2
Total kapitalrentabilitet 0.4 1.5 0.9 0.6 0.4
Signatur
22.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex