Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Diabetesforbundet Tønsberg Og Omegn
Juridisk navn:  Diabetesforbundet Tønsberg Og Omegn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33357878
Humleveien 26 Humleveien 26 Fax: 33331267
3172 Vear 3172 Vear
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 983980449
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/30/1948
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-24%
Resultat  
  
-2100%
Egenkapital  
  
-27.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2009
Omsetning: 57.000 75.000
Resultat: -20.000 1.000
Egenkapital: 57.000 79.000
Regnskap for  Diabetesforbundet Tønsberg Og Omegn
Resultat 2011 2009
Driftsinntekter 57.000 75.000
Driftskostnader -77.000 -74.000
Driftsresultat -20.000 1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -20.000 1.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -20.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 57.000 79.000
Sum eiendeler 57.000 79.000
Sum opptjent egenkapital 57.000
Sum egenkapital 57.000 79.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 57.000 79.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.000
Andre inntekter 36.000
Driftsinntekter 57.000 75.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -77.000 -74.000
Driftskostnader -77.000 -74.000
Driftsresultat -20.000 1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -20.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 57.000 79.000
Sum omløpsmidler 57.000 79.000
Sum eiendeler 57.000 79.000
Sum opptjent egenkapital 57.000
Sum egenkapital 57.000 79.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 57.000 79.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 79.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0
Resultatgrad -35.1 1.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -35.1 1.3
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex