Diabetesforbundet Elverum Og Omegn
Juridisk navn:  Diabetesforbundet Elverum Og Omegn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62413493
C/O Helge Øverseth Trondheimsvegen 1111 C/O Helge Øverseth Trondheimsvegen 1111 Fax:
2406 Elverum 2406 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 983872123
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/3/1961
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
119.05%
Resultat  
  
117.65%
Egenkapital  
  
-22.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2009
Omsetning: 46.000 21.000
Resultat: 6.000 -34.000
Egenkapital: 78.000 101.000
Regnskap for  Diabetesforbundet Elverum Og Omegn
Resultat 2011 2009
Driftsinntekter 46.000 21.000
Driftskostnader -41.000 -56.000
Driftsresultat 6.000 -34.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 6.000 -34.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 6.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 78.000 101.000
Sum eiendeler 78.000 101.000
Sum opptjent egenkapital 78.000
Sum egenkapital 78.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 78.000 101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 46.000 21.000
Varekostnad -1.000 0
Lønninger -11.000 -11.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -29.000 -45.000
Driftskostnader -41.000 -56.000
Driftsresultat 6.000 -34.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 6.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 78.000 101.000
Sum omløpsmidler 78.000 101.000
Sum eiendeler 78.000 101.000
Sum opptjent egenkapital 78.000
Sum egenkapital 78.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 78.000 101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 78.000 101.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0
Resultatgrad 13.0 -161.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 7.7 -33.7
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex