Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Devpace AS
Juridisk navn:  Devpace AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Anne Kari Moberg Olsvikmarken 30A C/O Anne Kari Moberg Olsvikmarken 30A Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992720581
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/16/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jdk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-3.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 -14.000 -15.000 -14.000 -16.000
Egenkapital: 401.000 414.000 428.000 443.000 457.000
Regnskap for  Devpace AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -14.000 -15.000 -14.000 -17.000
Driftsresultat -14.000 -14.000 -15.000 -14.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -14.000 -14.000 -15.000 -14.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -14.000 -15.000 -14.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 764.000 420.000 435.000 449.000 464.000
Sum eiendeler 764.000 420.000 435.000 449.000 464.000
Sum opptjent egenkapital 298.000 311.000 325.000 340.000 354.000
Sum egenkapital 401.000 414.000 428.000 443.000 457.000
Sum langsiktig gjeld 358.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 765.000 420.000 434.000 449.000 463.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -14.000 -15.000 -14.000 -17.000
Driftskostnader -14.000 -14.000 -15.000 -14.000 -17.000
Driftsresultat -14.000 -14.000 -15.000 -14.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -14.000 -15.000 -14.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 349.000 0 0 0 0
Sum investeringer 392.000 384.000 384.000 384.000 384.000
Kasse, bank 23.000 36.000 51.000 65.000 80.000
Sum omløpsmidler 764.000 420.000 435.000 449.000 464.000
Sum eiendeler 764.000 420.000 435.000 449.000 464.000
Sum opptjent egenkapital 298.000 311.000 325.000 340.000 354.000
Sum egenkapital 401.000 414.000 428.000 443.000 457.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 358.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 765.000 420.000 434.000 449.000 463.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 758.000 414.000 429.000 443.000 458.000
Likviditetsgrad 1 127.3 7 72.5 74.8 77.3
Likviditetsgrad 2 127.3 7 72.5 74.8 77.4
Soliditet 52.4 98.6 98.6 98.7 98.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.8 -3.3 -3.5 -3.1 -3.5
Signatur
25.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex