Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Den Norske Tannlegeforening
Juridisk navn:  Den Norske Tannlegeforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22547400
Postboks 2073 Vika Haakon Viis Gate 6 Fax: 22551109
0125 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 870167962
Aksjekapital: 88.174.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 10/15/1884
Foretakstype: FLI
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.49%
Resultat  
  
495.92%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 103.531.000 102.015.000 103.993.000 99.279.000 91.977.000
Resultat: 7.566.000 -1.911.000 19.741.000 12.582.000 2.093.000
Egenkapital: 232.510.000 0 226.850.000 206.602.000 176.218.000
Regnskap for  Den Norske Tannlegeforening
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 103.531.000 102.015.000 103.993.000 99.279.000 91.977.000
Driftskostnader -112.500.000 -102.902.000 -96.509.000 -93.887.000 -96.030.000
Driftsresultat -8.971.000 -887.000 7.484.000 5.392.000 -4.053.000
Finansinntekter 17.471.000 -1.024.000 12.843.000 7.623.000 6.792.000
Finanskostnader -934.000 0 -586.000 -433.000 -646.000
Finans 16.537.000 -1.024.000 12.257.000 7.190.000 6.146.000
Resultat før skatt 7.566.000 -1.911.000 19.741.000 12.582.000 2.093.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.566.000 -1.911.000 19.741.000 12.582.000 2.093.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.962.000 5.792.000 7.802.000 8.691.000 9.354.000
Sum omløpsmidler 248.495.000 242.261.000 236.463.000 216.103.000 201.788.000
Sum eiendeler 257.457.000 248.053.000 244.265.000 224.794.000 211.142.000
Sum opptjent egenkapital 232.455.000 136.770.000 133.224.000 119.725.000 95.822.000
Sum egenkapital 232.510.000 0 226.850.000 206.602.000 176.218.000
Sum langsiktig gjeld 7.703.000 0 5.532.000 5.800.000 22.874.000
Sum kortsiktig gjeld 17.245.000 16.812.000 11.883.000 12.392.000 12.051.000
Sum gjeld og egenkapital 257.458.000 241.756.000 244.265.000 224.794.000 211.143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 79.336.000 77.736.000 78.588.000 74.295.000 67.094.000
Andre inntekter 24.194.000 24.279.000 25.405.000 24.984.000 24.883.000
Driftsinntekter 103.531.000 102.015.000 103.993.000 99.279.000 91.977.000
Varekostnad -2.651.000 -2.440.000 -2.423.000 -2.141.000 -2.521.000
Lønninger -70.046.000 -63.953.000 -55.246.000 -52.588.000 -53.224.000
Avskrivning -940.000 -879.000 -1.797.000 -1.780.000 -1.646.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.863.000 -35.630.000 -37.043.000 -37.378.000 -38.639.000
Driftskostnader -112.500.000 -102.902.000 -96.509.000 -93.887.000 -96.030.000
Driftsresultat -8.971.000 -887.000 7.484.000 5.392.000 -4.053.000
Finansinntekter 17.471.000 -1.024.000 12.843.000 7.623.000 6.792.000
Finanskostnader -934.000 0 -586.000 -433.000 -646.000
Finans 16.537.000 -1.024.000 12.257.000 7.190.000 6.146.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.566.000 -1.911.000 19.741.000 12.582.000 2.093.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.947.000 1.292.000 1.524.000 2.562.000 3.873.000
Sum varige driftsmidler 2.947.000 1.292.000 1.524.000 2.562.000 3.873.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.016.000 4.500.000 6.278.000 6.129.000 5.481.000
Sum anleggsmidler 8.962.000 5.792.000 7.802.000 8.691.000 9.354.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.633.000 2.176.000 2.809.000 2.826.000 2.967.000
Andre fordringer 1.194.000 1.470.000 2.143.000 1.203.000 1.506.000
Sum investeringer 197.325.000 182.967.000 181.701.000 135.732.000 130.020.000
Kasse, bank 48.344.000 55.648.000 49.810.000 76.342.000 67.295.000
Sum omløpsmidler 248.495.000 242.261.000 236.463.000 216.103.000 201.788.000
Sum eiendeler 257.457.000 248.053.000 244.265.000 224.794.000 211.142.000
Sum opptjent egenkapital 232.455.000 136.770.000 133.224.000 119.725.000 95.822.000
Sum egenkapital 232.510.000 0 226.850.000 206.602.000 176.218.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.703.000 0 5.532.000 5.800.000 22.874.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.703.000 0 5.532.000 5.800.000 22.874.000
Leverandørgjeld 2.573.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.257.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.416.000 16.812.000 11.883.000 12.392.000 12.051.000
Sum kortsiktig gjeld 17.245.000 16.812.000 11.883.000 12.392.000 12.051.000
Sum gjeld og egenkapital 257.458.000 241.756.000 244.265.000 224.794.000 211.143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 231.250.000 225.449.000 224.580.000 203.711.000 189.737.000
Likviditetsgrad 1 14.4 14.4 19.9 17.4 16.7
Likviditetsgrad 2 14.4 14.4 19.9 17.4 16.8
Soliditet 90.3 0 92.9 91.9 83.5
Resultatgrad -8.7 -0.9 7.2 5.4 -4.4
Rentedekningsgrad -9.6 12.8 12.5 4.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.3 -11.4 8.3 5.8 1.3
Signatur
17.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex