Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Den Lille Krydderhave AS
Juridisk navn:  Den Lille Krydderhave AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32855093
Nøsteveien 120 Nøsteveien 120 Fax: 32847143
3402 Lier 3402 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 958776535
Aksjekapital: 705.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 9/15/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut. Revisor Thormodsrud As
Regnskapsfører: Aktiv Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.35%
Resultat  
  
1146.67%
Egenkapital  
  
10.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.226.000 11.389.000 10.762.000 10.854.000 9.477.000
Resultat: 374.000 30.000 399.000 753.000 402.000
Egenkapital: 3.161.000 2.869.000 2.844.000 2.538.000 1.961.000
Regnskap for  Den Lille Krydderhave AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.226.000 11.389.000 10.762.000 10.854.000 9.477.000
Driftskostnader -11.864.000 -11.369.000 -10.371.000 -10.108.000 -9.080.000
Driftsresultat 362.000 20.000 392.000 747.000 397.000
Finansinntekter 12.000 9.000 8.000 7.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -2.000 -3.000
Finans 12.000 9.000 6.000 5.000 4.000
Resultat før skatt 374.000 30.000 399.000 753.000 402.000
Skattekostnad -82.000 -4.000 -92.000 -176.000 -105.000
Årsresultat 292.000 26.000 306.000 576.000 296.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.245.000 1.120.000 1.188.000 1.583.000 595.000
Sum omløpsmidler 3.405.000 2.912.000 3.319.000 2.630.000 2.461.000
Sum eiendeler 4.650.000 4.032.000 4.507.000 4.213.000 3.056.000
Sum opptjent egenkapital 2.456.000 2.164.000 2.139.000 1.833.000 1.256.000
Sum egenkapital 3.161.000 2.869.000 2.844.000 2.538.000 1.961.000
Sum langsiktig gjeld 51.000 62.000 78.000 67.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.438.000 1.100.000 1.585.000 1.608.000 1.095.000
Sum gjeld og egenkapital 4.650.000 4.031.000 4.507.000 4.213.000 3.056.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.226.000 11.389.000 10.734.000 10.849.000 9.477.000
Andre inntekter 0 0 28.000 5.000 0
Driftsinntekter 12.226.000 11.389.000 10.762.000 10.854.000 9.477.000
Varekostnad -4.800.000 -4.085.000 -3.107.000 -3.881.000 -3.138.000
Lønninger -4.672.000 -4.821.000 -4.847.000 -4.169.000 -3.890.000
Avskrivning -209.000 -177.000 -111.000 -59.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.183.000 -2.286.000 -2.306.000 -1.999.000 -1.994.000
Driftskostnader -11.864.000 -11.369.000 -10.371.000 -10.108.000 -9.080.000
Driftsresultat 362.000 20.000 392.000 747.000 397.000
Finansinntekter 12.000 9.000 8.000 7.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -2.000 -3.000
Finans 12.000 9.000 6.000 5.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 292.000 26.000 306.000 576.000 296.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 275.000 18.000 0 0 0
Driftsløsøre 776.000 907.000 993.000 1.389.000 401.000
Sum varige driftsmidler 1.050.000 925.000 993.000 1.389.000 401.000
Sum finansielle anleggsmidler 194.000 194.000 194.000 194.000 194.000
Sum anleggsmidler 1.245.000 1.120.000 1.188.000 1.583.000 595.000
Varebeholdning 1.520.000 1.285.000 1.441.000 1.093.000 1.451.000
Kundefordringer 1.047.000 833.000 1.031.000 934.000 797.000
Andre fordringer 112.000 96.000 140.000 310.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 726.000 698.000 708.000 293.000 165.000
Sum omløpsmidler 3.405.000 2.912.000 3.319.000 2.630.000 2.461.000
Sum eiendeler 4.650.000 4.032.000 4.507.000 4.213.000 3.056.000
Sum opptjent egenkapital 2.456.000 2.164.000 2.139.000 1.833.000 1.256.000
Sum egenkapital 3.161.000 2.869.000 2.844.000 2.538.000 1.961.000
Sum avsetninger til forpliktelser 51.000 62.000 78.000 67.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 51.000 62.000 78.000 67.000 0
Leverandørgjeld 538.000 282.000 752.000 845.000 286.000
Betalbar skatt 94.000 20.000 81.000 109.000 105.000
Skyldig offentlige avgifter 195.000 115.000 122.000 73.000 72.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 611.000 682.000 630.000 582.000 631.000
Sum kortsiktig gjeld 1.438.000 1.100.000 1.585.000 1.608.000 1.095.000
Sum gjeld og egenkapital 4.650.000 4.031.000 4.507.000 4.213.000 3.056.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.967.000 1.812.000 1.734.000 1.022.000 1.366.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.6 2.1 1 2.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.2 1 1.0
Soliditet 6 71.2 63.1 60.2 64.2
Resultatgrad 3 0.2 3.6 6.9 4.2
Rentedekningsgrad 1 373.5 134.7
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.6 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 8 0.7 8.9 17.9 13.2
Signatur
30.06.2016
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
30.06.2016
DAGLIG LEDER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex