Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Delviken's Transport As
Juridisk navn:  Delviken's Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47358562
Ingelsrudvegen 103 Ingelsrudvegen 103 Fax:
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 912801837
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/20/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eidcon Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.54%
Resultat  
  
44.6%
Egenkapital  
  
-36.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.034.000 3.015.000 3.047.000 3.271.000 2.811.000
Resultat: -467.000 -843.000 -314.000 20.000 -154.000
Egenkapital: -1.739.000 -1.273.000 -430.000 -80.000 -91.000
Regnskap for  Delviken's Transport As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.034.000 3.015.000 3.047.000 3.271.000 2.811.000
Driftskostnader -2.441.000 -3.790.000 -3.327.000 -3.214.000 -2.932.000
Driftsresultat -407.000 -774.000 -280.000 57.000 -120.000
Finansinntekter -1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -59.000 -69.000 -34.000 -37.000 -34.000
Finans -60.000 -69.000 -34.000 -37.000 -34.000
Resultat før skatt -467.000 -843.000 -314.000 20.000 -154.000
Skattekostnad 0 0 -35.000 -9.000 42.000
Årsresultat -467.000 -843.000 -350.000 11.000 -113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 189.000 306.000 341.000 493.000 196.000
Sum omløpsmidler -548.000 301.000 389.000 408.000 358.000
Sum eiendeler -359.000 607.000 730.000 901.000 554.000
Sum opptjent egenkapital -1.759.000 -1.293.000 -450.000 -100.000 -111.000
Sum egenkapital -1.739.000 -1.273.000 -430.000 -80.000 -91.000
Sum langsiktig gjeld 704.000 964.000 295.000 424.000 199.000
Sum kortsiktig gjeld 676.000 916.000 865.000 557.000 446.000
Sum gjeld og egenkapital -359.000 607.000 730.000 901.000 554.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.034.000 3.015.000 3.047.000 3.067.000 2.810.000
Andre inntekter 0 0 0 204.000 1.000
Driftsinntekter 2.034.000 3.015.000 3.047.000 3.271.000 2.811.000
Varekostnad 0 -201.000 -128.000 -188.000 0
Lønninger -791.000 -1.272.000 -1.326.000 -965.000 -1.106.000
Avskrivning -55.000 -55.000 -55.000 -47.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.595.000 -2.262.000 -1.818.000 -2.014.000 -1.792.000
Driftskostnader -2.441.000 -3.790.000 -3.327.000 -3.214.000 -2.932.000
Driftsresultat -407.000 -774.000 -280.000 57.000 -120.000
Finansinntekter -1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -59.000 -69.000 -34.000 -37.000 -34.000
Finans -60.000 -69.000 -34.000 -37.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -467.000 -843.000 -350.000 11.000 -113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 35.000 45.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 85.000 139.000 194.000 140.000
Sum varige driftsmidler 30.000 85.000 139.000 194.000 140.000
Sum finansielle anleggsmidler 159.000 221.000 202.000 263.000 12.000
Sum anleggsmidler 189.000 306.000 341.000 493.000 196.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 155.000 308.000 304.000 320.000 279.000
Andre fordringer -721.000 -18.000 85.000 63.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 10.000 0 25.000 36.000
Sum omløpsmidler -548.000 301.000 389.000 408.000 358.000
Sum eiendeler -359.000 607.000 730.000 901.000 554.000
Sum opptjent egenkapital -1.759.000 -1.293.000 -450.000 -100.000 -111.000
Sum egenkapital -1.739.000 -1.273.000 -430.000 -80.000 -91.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 153.000 150.000 88.000 101.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 704.000 964.000 295.000 424.000 199.000
Leverandørgjeld 375.000 274.000 318.000 196.000 84.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 193.000 174.000 96.000 94.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 297.000 284.000 165.000 221.000
Sum kortsiktig gjeld 676.000 916.000 865.000 557.000 446.000
Sum gjeld og egenkapital -359.000 607.000 730.000 901.000 554.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.224.000 -615.000 -476.000 -149.000 -88.000
Likviditetsgrad 1 -0.8 0.3 0.4 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 -0.8 0.3 0.4 0.8 0.9
Soliditet 484.4 -209.7 -58.9 -8.9 -16.4
Resultatgrad -25.7 -9.2 1.7 -4.3
Rentedekningsgrad -6.9 -11.2 -8.2 1.5 -3.5
Gjeldsgrad -0.8 -1.5 -2.7 -12.3 -7.1
Total kapitalrentabilitet 113.6 -127.5 -38.4 6.3 -21.7
Signatur
03.12.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex