Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Delikatessen Catering AS
Juridisk navn:  Delikatessen Catering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69330933
Blokk 15 K.G.Meldahls Vei 9 Blokk 15 K.G.Meldahls Vei 9 Fax:
1671 Kråkerøy 1671 Kråkerøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 892533822
Aksjekapital: 316.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/27/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.73%
Resultat  
  
89.38%
Egenkapital  
  
-5.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.932.000 2.028.000 2.378.000 2.686.000 2.679.000
Resultat: -17.000 -160.000 -178.000 15.000 56.000
Egenkapital: -330.000 -313.000 -153.000 26.000 11.000
Regnskap for  Delikatessen Catering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.932.000 2.028.000 2.378.000 2.686.000 2.679.000
Driftskostnader -1.934.000 -2.180.000 -2.554.000 -2.669.000 -2.619.000
Driftsresultat -2.000 -151.000 -177.000 17.000 60.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -9.000 -2.000 -2.000 -4.000
Finans -15.000 -9.000 -2.000 -2.000 -4.000
Resultat før skatt -17.000 -160.000 -178.000 15.000 56.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 -160.000 -178.000 15.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 8.000 12.000 15.000 0
Sum omløpsmidler 225.000 284.000 291.000 330.000 406.000
Sum eiendeler 230.000 292.000 303.000 345.000 406.000
Sum opptjent egenkapital -646.000 -629.000 -469.000 -290.000 -305.000
Sum egenkapital -330.000 -313.000 -153.000 26.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 560.000 605.000 455.000 319.000 396.000
Sum gjeld og egenkapital 230.000 292.000 302.000 345.000 407.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.932.000 2.028.000 2.378.000 2.686.000 2.678.000
Andre inntekter 0 0 0 0 1.000
Driftsinntekter 1.932.000 2.028.000 2.378.000 2.686.000 2.679.000
Varekostnad -713.000 -800.000 -984.000 -1.048.000 -1.012.000
Lønninger -855.000 -975.000 -1.187.000 -1.169.000 -1.131.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -363.000 -402.000 -380.000 -450.000 -476.000
Driftskostnader -1.934.000 -2.180.000 -2.554.000 -2.669.000 -2.619.000
Driftsresultat -2.000 -151.000 -177.000 17.000 60.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -9.000 -2.000 -2.000 -4.000
Finans -15.000 -9.000 -2.000 -2.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 -160.000 -178.000 15.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 8.000 12.000 15.000 0
Sum varige driftsmidler 5.000 8.000 12.000 15.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 8.000 12.000 15.000 0
Varebeholdning 8.000 10.000 30.000 40.000 27.000
Kundefordringer 164.000 205.000 149.000 104.000 228.000
Andre fordringer 33.000 41.000 40.000 87.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 29.000 71.000 100.000 90.000
Sum omløpsmidler 225.000 284.000 291.000 330.000 406.000
Sum eiendeler 230.000 292.000 303.000 345.000 406.000
Sum opptjent egenkapital -646.000 -629.000 -469.000 -290.000 -305.000
Sum egenkapital -330.000 -313.000 -153.000 26.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 102.000 199.000 117.000 74.000 133.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 133.000 137.000 152.000 126.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 325.000 269.000 186.000 119.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 560.000 605.000 455.000 319.000 396.000
Sum gjeld og egenkapital 230.000 292.000 302.000 345.000 407.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -335.000 -321.000 -164.000 11.000 10.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.6 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.6 1.0 1.0
Soliditet -143.5 -107.2 -50.7 7.5 2.7
Resultatgrad -0.1 -7.4 -7.4 0.6 2.2
Rentedekningsgrad -0.1 -16.8 -88.5 8.5 15.0
Gjeldsgrad -1.7 -1.9 12.3 36.0
Total kapitalrentabilitet -0.9 -51.7 -58.6 4.9 14.7
Signatur
04.02.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex