Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dekkgården AS
Juridisk navn:  Dekkgården AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33055219
Hvittingfossveien 166 Hvittingfossveien 166 Fax:
3089 Holmestrand 3089 Holmestrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 968809229
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiassistanse Drammen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.44%
Resultat  
  
-11.76%
Egenkapital  
  
46.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.494.000 1.580.000 1.286.000 1.054.000 1.137.000
Resultat: 60.000 68.000 135.000 162.000 276.000
Egenkapital: 151.000 103.000 50.000 -51.000 -172.000
Regnskap for  Dekkgården AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.494.000 1.580.000 1.286.000 1.054.000 1.137.000
Driftskostnader -1.432.000 -1.510.000 -1.150.000 -885.000 -856.000
Driftsresultat 62.000 70.000 136.000 169.000 281.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -7.000 -5.000
Finans -2.000 -1.000 -1.000 -7.000 -5.000
Resultat før skatt 60.000 68.000 135.000 162.000 276.000
Skattekostnad -12.000 -15.000 -34.000 -40.000 -74.000
Årsresultat 48.000 53.000 101.000 121.000 202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000 20.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 350.000 287.000 522.000 1.337.000 750.000
Sum eiendeler 510.000 307.000 522.000 1.337.000 750.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 3.000 -50.000 -151.000 -272.000
Sum egenkapital 151.000 103.000 50.000 -51.000 -172.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 355.000 204.000 472.000 1.387.000 922.000
Sum gjeld og egenkapital 510.000 307.000 522.000 1.336.000 750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.494.000 1.580.000 1.286.000 1.054.000 982.000
Andre inntekter 0 0 0 0 155.000
Driftsinntekter 1.494.000 1.580.000 1.286.000 1.054.000 1.137.000
Varekostnad -1.090.000 -1.210.000 -897.000 -875.000 -844.000
Lønninger -223.000 -228.000 -228.000 0 0
Avskrivning -8.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -72.000 -25.000 -10.000 -12.000
Driftskostnader -1.432.000 -1.510.000 -1.150.000 -885.000 -856.000
Driftsresultat 62.000 70.000 136.000 169.000 281.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -7.000 -5.000
Finans -2.000 -1.000 -1.000 -7.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 53.000 101.000 121.000 202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 160.000 20.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 160.000 20.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 160.000 20.000 0 0 0
Varebeholdning 80.000 96.000 66.000 81.000 57.000
Kundefordringer 113.000 114.000 97.000 274.000 107.000
Andre fordringer 8.000 34.000 357.000 647.000 569.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 149.000 42.000 2.000 335.000 17.000
Sum omløpsmidler 350.000 287.000 522.000 1.337.000 750.000
Sum eiendeler 510.000 307.000 522.000 1.337.000 750.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 3.000 -50.000 -151.000 -272.000
Sum egenkapital 151.000 103.000 50.000 -51.000 -172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 251.000 113.000 389.000 1.347.000 848.000
Betalbar skatt 8.000 15.000 34.000 40.000 74.000
Skyldig offentlige avgifter 53.000 75.000 49.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 355.000 204.000 472.000 1.387.000 922.000
Sum gjeld og egenkapital 510.000 307.000 522.000 1.336.000 750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 83.000 50.000 -50.000 -172.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 1 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 1.0 0.8
Soliditet 29.6 33.6 9.6 -3.8 -22.9
Resultatgrad 4.1 4.4 10.6 16.0 24.7
Rentedekningsgrad 3 7 1 24.1 56.2
Gjeldsgrad 2.4 2 9.4 -27.2 -5.4
Total kapitalrentabilitet 12.2 22.8 26.1 12.6 37.5
Signatur
11.12.2012
MONS GREGERSEN
Prokurister
11.12.2012
PROKURA HVER FOR SEG
MONS GREGERSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex