Data Sol AS
Juridisk navn:  Data Sol AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33387312
Vivestadlinna 485 Vivestadlinna 485 Fax:
3175 Ramnes 3175 Ramnes
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 947863126
Aksjekapital: 950.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 5/5/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tønsberg Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
242.42%
Egenkapital  
  
31.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.806.000 3.806.000 4.238.000 4.490.000 4.308.000
Resultat: 141.000 -99.000 -263.000 415.000 -1.902.000
Egenkapital: 594.000 453.000 552.000 815.000 505.000
Regnskap for  Data Sol AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.806.000 3.806.000 4.238.000 4.490.000 4.308.000
Driftskostnader -3.681.000 -3.897.000 -4.523.000 -4.086.000 -3.729.000
Driftsresultat 125.000 -90.000 -284.000 404.000 579.000
Finansinntekter 24.000 1.000 33.000 22.000 20.000
Finanskostnader -9.000 -10.000 -11.000 -11.000 -2.501.000
Finans 15.000 -9.000 22.000 11.000 -2.481.000
Resultat før skatt 141.000 -99.000 -263.000 415.000 -1.902.000
Skattekostnad 0 0 0 -105.000 -159.000
Årsresultat 141.000 -99.000 -263.000 309.000 -2.061.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.103.000 1.106.000 1.109.000 262.000 238.000
Sum omløpsmidler 520.000 606.000 570.000 1.398.000 1.196.000
Sum eiendeler 1.623.000 1.712.000 1.679.000 1.660.000 1.434.000
Sum opptjent egenkapital -356.000 -497.000 -398.000 -135.000 -445.000
Sum egenkapital 594.000 453.000 552.000 815.000 505.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.029.000 1.259.000 1.127.000 845.000 929.000
Sum gjeld og egenkapital 1.623.000 1.712.000 1.679.000 1.660.000 1.434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.796.000 3.806.000 4.238.000 4.490.000 4.308.000
Andre inntekter 10.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.806.000 3.806.000 4.238.000 4.490.000 4.308.000
Varekostnad -1.517.000 -1.600.000 -1.993.000 -2.064.000 -1.773.000
Lønninger -1.267.000 -1.470.000 -1.278.000 -1.313.000 -1.281.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -3.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -894.000 -824.000 -1.249.000 -704.000 -675.000
Driftskostnader -3.681.000 -3.897.000 -4.523.000 -4.086.000 -3.729.000
Driftsresultat 125.000 -90.000 -284.000 404.000 579.000
Finansinntekter 24.000 1.000 33.000 22.000 20.000
Finanskostnader -9.000 -10.000 -11.000 -11.000 -2.501.000
Finans 15.000 -9.000 22.000 11.000 -2.481.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 141.000 -99.000 -263.000 309.000 -2.061.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 6.000 9.000 12.000 0
Sum varige driftsmidler 3.000 6.000 9.000 12.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.100.000 1.100.000 1.100.000 250.000 238.000
Sum anleggsmidler 1.103.000 1.106.000 1.109.000 262.000 238.000
Varebeholdning 174.000 193.000 144.000 137.000 192.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 76.000 43.000 57.000 916.000 687.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 371.000 368.000 344.000 317.000
Sum omløpsmidler 520.000 606.000 570.000 1.398.000 1.196.000
Sum eiendeler 1.623.000 1.712.000 1.679.000 1.660.000 1.434.000
Sum opptjent egenkapital -356.000 -497.000 -398.000 -135.000 -445.000
Sum egenkapital 594.000 453.000 552.000 815.000 505.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 456.000 326.000 356.000 328.000 400.000
Betalbar skatt 0 0 0 105.000 159.000
Skyldig offentlige avgifter 267.000 207.000 230.000 191.000 138.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 306.000 726.000 541.000 220.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 1.029.000 1.259.000 1.127.000 845.000 929.000
Sum gjeld og egenkapital 1.623.000 1.712.000 1.679.000 1.660.000 1.434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -509.000 -653.000 -557.000 553.000 267.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.5 1.7 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 1.5 1.1
Soliditet 36.6 26.5 32.9 49.1 35.2
Resultatgrad 3.3 -2.4 -6.7 9.0 13.4
Rentedekningsgrad 13.9 -25.8 38.7 0.2
Gjeldsgrad 1.7 2.8 2 1.0 1.8
Total kapitalrentabilitet 9.2 -5.2 -14.9 25.7 41.8
Signatur
14.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.05.2020
PROKURA HVER FOR SEG
JOHANSEN THORE-JAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex