Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Data Design System As
Juridisk navn:  Data Design System As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51788900
Engelsvollvegen 264 Engelsvollvegen 264 Fax: 51788901
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 976931335
Aksjekapital: 3.738.985 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 11/19/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.86%
Resultat  
  
18.34%
Egenkapital  
  
93.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 64.247.000 61.269.000 56.515.000 54.561.000 43.708.000
Resultat: 19.173.000 16.201.000 15.964.000 14.858.000 8.290.000
Egenkapital: 31.634.000 16.351.000 13.547.000 11.048.000 6.875.000
Regnskap for  Data Design System As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 64.247.000 61.269.000 56.515.000 54.561.000 43.708.000
Driftskostnader -45.061.000 -45.151.000 -40.984.000 -40.668.000 -35.034.000
Driftsresultat 19.185.000 16.118.000 15.532.000 13.893.000 8.674.000
Finansinntekter 1.034.000 622.000 1.325.000 2.290.000 1.007.000
Finanskostnader -1.046.000 -539.000 -892.000 -1.326.000 -1.391.000
Finans -12.000 83.000 433.000 964.000 -384.000
Resultat før skatt 19.173.000 16.201.000 15.964.000 14.858.000 8.290.000
Skattekostnad -3.890.000 -3.397.000 -3.465.000 -2.969.000 -1.861.000
Årsresultat 15.283.000 12.804.000 12.499.000 11.889.000 6.429.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.474.000 5.354.000 4.533.000 4.551.000 3.357.000
Sum omløpsmidler 35.757.000 31.014.000 31.099.000 25.718.000 21.360.000
Sum eiendeler 41.231.000 36.368.000 35.632.000 30.269.000 24.717.000
Sum opptjent egenkapital 27.895.000 12.612.000 9.808.000 7.309.000 3.136.000
Sum egenkapital 31.634.000 16.351.000 13.547.000 11.048.000 6.875.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 860.000
Sum kortsiktig gjeld 9.597.000 20.017.000 22.085.000 19.221.000 16.982.000
Sum gjeld og egenkapital 41.231.000 36.368.000 35.632.000 30.269.000 24.717.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.181.000 55.459.000 50.436.000 49.637.000 40.519.000
Andre inntekter 4.066.000 5.810.000 6.079.000 4.924.000 3.190.000
Driftsinntekter 64.247.000 61.269.000 56.515.000 54.561.000 43.708.000
Varekostnad -4.069.000 -3.179.000 -2.841.000 -3.146.000 -1.881.000
Lønninger -24.014.000 -24.584.000 -23.330.000 -22.493.000 -20.881.000
Avskrivning -338.000 -375.000 -322.000 -206.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.640.000 -17.013.000 -14.491.000 -14.823.000 -12.151.000
Driftskostnader -45.061.000 -45.151.000 -40.984.000 -40.668.000 -35.034.000
Driftsresultat 19.185.000 16.118.000 15.532.000 13.893.000 8.674.000
Finansinntekter 1.034.000 622.000 1.325.000 2.290.000 1.007.000
Finanskostnader -1.046.000 -539.000 -892.000 -1.326.000 -1.391.000
Finans -12.000 83.000 433.000 964.000 -384.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -10.000.000 -10.000.000 -7.500.000 -6.000.000
Årsresultat 15.283.000 12.804.000 12.499.000 11.889.000 6.429.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 44.000 32.000 84.000 284.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 285.000 434.000 625.000 591.000 134.000
Sum varige driftsmidler 285.000 434.000 625.000 591.000 134.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.081.000 4.876.000 3.876.000 3.876.000 2.939.000
Sum anleggsmidler 5.474.000 5.354.000 4.533.000 4.551.000 3.357.000
Varebeholdning 128.000 47.000 98.000 106.000 197.000
Kundefordringer 18.029.000 7.077.000 5.053.000 2.596.000 2.076.000
Andre fordringer 6.889.000 7.938.000 9.394.000 6.757.000 3.812.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.711.000 15.952.000 16.554.000 16.259.000 15.274.000
Sum omløpsmidler 35.757.000 31.014.000 31.099.000 25.718.000 21.360.000
Sum eiendeler 41.231.000 36.368.000 35.632.000 30.269.000 24.717.000
Sum opptjent egenkapital 27.895.000 12.612.000 9.808.000 7.309.000 3.136.000
Sum egenkapital 31.634.000 16.351.000 13.547.000 11.048.000 6.875.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 860.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 860.000
Leverandørgjeld 1.203.000 520.000 586.000 726.000 740.000
Betalbar skatt 2.263.000 1.651.000 3.468.000 2.387.000 1.496.000
Skyldig offentlige avgifter 2.389.000 2.604.000 2.798.000 1.937.000 2.055.000
Utbytte 0 -10.000.000 -10.000.000 -7.500.000 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.742.000 15.242.000 15.233.000 14.171.000 12.692.000
Sum kortsiktig gjeld 9.597.000 20.017.000 22.085.000 19.221.000 16.982.000
Sum gjeld og egenkapital 41.231.000 36.368.000 35.632.000 30.269.000 24.717.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.160.000 10.997.000 9.014.000 6.497.000 4.378.000
Likviditetsgrad 1 3.7 1.5 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 3.7 1.5 1.4 1.3 1.3
Soliditet 76.7 4 3 36.5 27.8
Resultatgrad 29.9 26.3 27.5 25.5 19.8
Rentedekningsgrad 18.3 29.9 17.4 10.5 7.0
Gjeldsgrad 0.3 1.2 1.6 1.7 2.6
Total kapitalrentabilitet 4 4 47.3 53.5 39.2
Signatur
20.05.2016
STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex