Dark Arkitekter As
Juridisk navn:  Dark Arkitekter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23131200
Postboks 457 Skøyen Drammensveien 130 Fax: 23131201
0213 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913659023
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 3/1/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.25%
Resultat  
  
145.1%
Egenkapital  
  
78.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 53.830.000 48.387.000 72.607.000 78.282.000 78.282.000
Resultat: 2.720.000 -6.031.000 1.315.000 7.291.000 7.291.000
Egenkapital: 3.172.000 1.775.000 6.385.000 6.027.000 6.027.000
Regnskap for  Dark Arkitekter As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 53.830.000 48.387.000 72.607.000 78.282.000 78.282.000
Driftskostnader -50.995.000 -54.336.000 -71.573.000 -71.195.000 -71.195.000
Driftsresultat 2.835.000 -5.949.000 1.034.000 7.088.000 7.088.000
Finansinntekter 5.000 20.000 335.000 213.000 213.000
Finanskostnader -121.000 -102.000 -54.000 -10.000 -10.000
Finans -116.000 -82.000 281.000 203.000 203.000
Resultat før skatt 2.720.000 -6.031.000 1.315.000 7.291.000 7.291.000
Skattekostnad -721.000 1.421.000 -414.000 -1.983.000 -1.983.000
Årsresultat 1.999.000 -4.610.000 901.000 5.308.000 5.308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.551.000 2.650.000 1.636.000 1.778.000 1.778.000
Sum omløpsmidler 12.353.000 10.296.000 16.077.000 30.947.000 30.947.000
Sum eiendeler 13.904.000 12.946.000 17.713.000 32.725.000 32.725.000
Sum opptjent egenkapital -2.844.000 -4.246.000 364.000 0 0
Sum egenkapital 3.172.000 1.775.000 6.385.000 6.027.000 6.027.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.731.000 11.170.000 11.327.000 26.698.000 26.698.000
Sum gjeld og egenkapital 13.903.000 12.945.000 17.712.000 32.725.000 32.725.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.830.000 48.387.000 72.607.000 78.282.000 78.282.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 53.830.000 48.387.000 72.607.000 78.282.000 78.282.000
Varekostnad 0 -3.898.000 -5.624.000 -7.568.000 -7.568.000
Lønninger -31.472.000 -37.194.000 -46.092.000 -44.289.000 -44.289.000
Avskrivning -378.000 -452.000 -713.000 -588.000 -588.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.569.000 -12.792.000 -19.144.000 -18.750.000 -18.750.000
Driftskostnader -50.995.000 -54.336.000 -71.573.000 -71.195.000 -71.195.000
Driftsresultat 2.835.000 -5.949.000 1.034.000 7.088.000 7.088.000
Finansinntekter 5.000 20.000 335.000 213.000 213.000
Finanskostnader -121.000 -102.000 -54.000 -10.000 -10.000
Finans -116.000 -82.000 281.000 203.000 203.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.654.000 -2.654.000
Årsresultat 1.999.000 -4.610.000 901.000 5.308.000 5.308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.323.000 2.044.000 623.000 899.000 899.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 156.000 503.000 834.000 666.000 666.000
Driftsløsøre 72.000 103.000 179.000 213.000 213.000
Sum varige driftsmidler 228.000 606.000 1.013.000 879.000 879.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.551.000 2.650.000 1.636.000 1.778.000 1.778.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.954.000 7.187.000 11.180.000 13.822.000 13.822.000
Andre fordringer 1.012.000 1.111.000 1.770.000 96.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.386.000 1.388.000 1.605.000 1.972.000 1.972.000
Sum omløpsmidler 12.353.000 10.296.000 16.077.000 30.947.000 30.947.000
Sum eiendeler 13.904.000 12.946.000 17.713.000 32.725.000 32.725.000
Sum opptjent egenkapital -2.844.000 -4.246.000 364.000 0 0
Sum egenkapital 3.172.000 1.775.000 6.385.000 6.027.000 6.027.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.232.000 2.017.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 290.000 565.000 2.367.000 5.291.000 5.291.000
Betalbar skatt 0 0 374.000 2.646.000 2.646.000
Skyldig offentlige avgifter 3.749.000 3.456.000 3.469.000 5.945.000 5.945.000
Utbytte 0 0 0 -2.654.000 -2.654.000
Annen kortsiktig gjeld 3.460.000 5.133.000 5.116.000 10.162.000 10.162.000
Sum kortsiktig gjeld 10.731.000 11.170.000 11.327.000 26.698.000 26.698.000
Sum gjeld og egenkapital 13.903.000 12.945.000 17.712.000 32.725.000 32.725.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.622.000 -874.000 4.750.000 4.249.000 4.249.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 1.4 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 1.5 1.2 1.2
Soliditet 22.8 13.7 36.0 18.4 18.4
Resultatgrad 5.3 -12.3 1.4 9.1 9.1
Rentedekningsgrad 23.4 -58.3 25.4 730.1 730.1
Gjeldsgrad 3.4 6.3 1.8 4.4 4.4
Total kapitalrentabilitet 20.4 -45.8 7.7 22.3 22.3
Signatur
28.08.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex