Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Danielsen Ungdomsskole Karmøy As
Juridisk navn:  Danielsen Ungdomsskole Karmøy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55559800
Bleikmyrvegen 12 Fax: 55559820
4276 Veavågen 4276 Veavågen
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 998084288
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 2/1/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.19%
Resultat  
  
515.29%
Egenkapital  
  
26.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.692.000 18.669.000 18.226.000 19.142.000 16.583.000
Resultat: 353.000 -85.000 -335.000 530.000 1.105.000
Egenkapital: 1.668.000 1.315.000 1.400.000 1.735.000 1.205.000
Regnskap for  Danielsen Ungdomsskole Karmøy As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.692.000 18.669.000 18.226.000 19.142.000 16.583.000
Driftskostnader -21.366.000 -18.775.000 -18.582.000 -18.633.000 -15.491.000
Driftsresultat 327.000 -107.000 -356.000 509.000 1.093.000
Finansinntekter 26.000 22.000 21.000 21.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -6.000
Finans 26.000 22.000 21.000 21.000 12.000
Resultat før skatt 353.000 -85.000 -335.000 530.000 1.105.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 353.000 -85.000 -335.000 530.000 1.105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 32.000 75.000 225.000 375.000
Sum omløpsmidler 4.372.000 3.787.000 3.736.000 3.994.000 3.064.000
Sum eiendeler 4.391.000 3.819.000 3.811.000 4.219.000 3.439.000
Sum opptjent egenkapital 1.568.000 1.215.000 1.300.000 1.635.000 1.105.000
Sum egenkapital 1.668.000 1.315.000 1.400.000 1.735.000 1.205.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.723.000 2.503.000 2.410.000 2.484.000 2.233.000
Sum gjeld og egenkapital 4.391.000 3.818.000 3.810.000 4.219.000 3.438.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.676.000 18.660.000 18.144.000 18.947.000 16.583.000
Andre inntekter 16.000 9.000 83.000 195.000 0
Driftsinntekter 21.692.000 18.669.000 18.226.000 19.142.000 16.583.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -14.378.000 -12.134.000 -12.037.000 -11.775.000 -9.480.000
Avskrivning -13.000 -81.000 -150.000 -150.000 -150.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.975.000 -6.560.000 -6.395.000 -6.708.000 -5.861.000
Driftskostnader -21.366.000 -18.775.000 -18.582.000 -18.633.000 -15.491.000
Driftsresultat 327.000 -107.000 -356.000 509.000 1.093.000
Finansinntekter 26.000 22.000 21.000 21.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -6.000
Finans 26.000 22.000 21.000 21.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 353.000 -85.000 -335.000 530.000 1.105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 32.000 75.000 225.000 375.000
Sum varige driftsmidler 19.000 32.000 75.000 225.000 375.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 32.000 75.000 225.000 375.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 340.000 304.000 66.000 1.299.000 44.000
Andre fordringer 178.000 172.000 302.000 174.000 410.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.854.000 3.310.000 3.368.000 2.521.000 2.609.000
Sum omløpsmidler 4.372.000 3.787.000 3.736.000 3.994.000 3.064.000
Sum eiendeler 4.391.000 3.819.000 3.811.000 4.219.000 3.439.000
Sum opptjent egenkapital 1.568.000 1.215.000 1.300.000 1.635.000 1.105.000
Sum egenkapital 1.668.000 1.315.000 1.400.000 1.735.000 1.205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 494.000 528.000 483.000 539.000 598.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 805.000 746.000 859.000 843.000 731.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.423.000 1.230.000 1.068.000 1.102.000 904.000
Sum kortsiktig gjeld 2.723.000 2.503.000 2.410.000 2.484.000 2.233.000
Sum gjeld og egenkapital 4.391.000 3.818.000 3.810.000 4.219.000 3.438.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.649.000 1.284.000 1.326.000 1.510.000 831.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.6 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.6 1.6 1.4
Soliditet 3 34.4 36.7 41.1 35.0
Resultatgrad 1.5 -0.6 2.7 6.6
Rentedekningsgrad 185.2
Gjeldsgrad 1.6 1.9 1.7 1.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 8 -2.2 -8.8 12.6 32.3
Signatur
03.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
SKARTVEIT JOSTEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex