Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Danielsen Ungdomsskole Haugesund As
Juridisk navn:  Danielsen Ungdomsskole Haugesund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91705370
Lydia Amundsens Gate 6 Tømmerdalen 21 Fax: 55559820
5533 Haugesund 5533 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 996678644
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 2/2/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.42%
Resultat  
  
72.76%
Egenkapital  
  
95.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.346.000 13.355.000 12.795.000 12.081.000 10.973.000
Resultat: 501.000 290.000 -151.000 285.000 -93.000
Egenkapital: 1.026.000 524.000 234.000 385.000 100.000
Regnskap for  Danielsen Ungdomsskole Haugesund As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.346.000 13.355.000 12.795.000 12.081.000 10.973.000
Driftskostnader -13.867.000 -13.076.000 -12.953.000 -11.808.000 -11.075.000
Driftsresultat 479.000 279.000 -159.000 274.000 -102.000
Finansinntekter 22.000 11.000 8.000 11.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -6.000
Finans 22.000 11.000 8.000 11.000 9.000
Resultat før skatt 501.000 290.000 -151.000 285.000 -93.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 501.000 290.000 -151.000 285.000 -93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 27.000 0 104.000 209.000
Sum omløpsmidler 2.991.000 2.351.000 2.131.000 2.062.000 1.562.000
Sum eiendeler 3.007.000 2.378.000 2.131.000 2.166.000 1.771.000
Sum opptjent egenkapital 926.000 424.000 134.000 285.000 0
Sum egenkapital 1.026.000 524.000 234.000 385.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.982.000 1.854.000 1.897.000 1.781.000 1.670.000
Sum gjeld og egenkapital 3.008.000 2.378.000 2.131.000 2.166.000 1.770.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.272.000 13.338.000 12.723.000 11.906.000 10.895.000
Andre inntekter 73.000 17.000 71.000 176.000 79.000
Driftsinntekter 14.346.000 13.355.000 12.795.000 12.081.000 10.973.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -10.240.000 -9.302.000 -9.417.000 -8.557.000 -8.189.000
Avskrivning -11.000 -5.000 -104.000 -105.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.616.000 -3.769.000 -3.432.000 -3.146.000 -2.781.000
Driftskostnader -13.867.000 -13.076.000 -12.953.000 -11.808.000 -11.075.000
Driftsresultat 479.000 279.000 -159.000 274.000 -102.000
Finansinntekter 22.000 11.000 8.000 11.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -6.000
Finans 22.000 11.000 8.000 11.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 93.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 501.000 290.000 -151.000 285.000 -93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 27.000 0 104.000 209.000
Sum varige driftsmidler 16.000 27.000 0 104.000 209.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 27.000 0 104.000 209.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 145.000 122.000 55.000 30.000
Andre fordringer 132.000 136.000 156.000 129.000 439.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.830.000 2.070.000 1.854.000 1.877.000 1.094.000
Sum omløpsmidler 2.991.000 2.351.000 2.131.000 2.062.000 1.562.000
Sum eiendeler 3.007.000 2.378.000 2.131.000 2.166.000 1.771.000
Sum opptjent egenkapital 926.000 424.000 134.000 285.000 0
Sum egenkapital 1.026.000 524.000 234.000 385.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 406.000 303.000 334.000 355.000 333.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 514.000 496.000 505.000 477.000 419.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.062.000 1.055.000 1.058.000 949.000 918.000
Sum kortsiktig gjeld 1.982.000 1.854.000 1.897.000 1.781.000 1.670.000
Sum gjeld og egenkapital 3.008.000 2.378.000 2.131.000 2.166.000 1.770.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.009.000 497.000 234.000 281.000 -108.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.1 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.1 1.2 1.0
Soliditet 34.1 2 1 17.8 5.6
Resultatgrad 3.3 2.1 -1.2 2.3 -0.9
Rentedekningsgrad -14.5
Gjeldsgrad 1.9 3.5 8.1 4.6 16.7
Total kapitalrentabilitet 16.7 12.2 -7.1 13.2 -4.9
Signatur
11.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex