Dampbageriet AS
Juridisk navn:  Dampbageriet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38027070
Postboks 376 Rådhusgata 5 Fax: 38027717
4664 Kristiansand S 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 911143186
Aksjekapital: 100.800 NOK
Antall ansatte: 67
Etableringsdato: 10/30/1945
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Danielsen & Co AS
Regnskapsfører: Sør-Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.39%
Resultat  
  
125.71%
Egenkapital  
  
15.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 30.344.000 32.764.000 28.190.000 28.262.000 26.418.000
Resultat: 108.000 -420.000 1.009.000 1.253.000 1.044.000
Egenkapital: 790.000 685.000 1.026.000 983.000 877.000
Regnskap for  Dampbageriet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 30.344.000 32.764.000 28.190.000 28.262.000 26.418.000
Driftskostnader -30.325.000 -33.059.000 -27.139.000 -26.969.000 -25.347.000
Driftsresultat 18.000 -295.000 1.051.000 1.292.000 1.070.000
Finansinntekter 165.000 26.000 28.000 32.000 28.000
Finanskostnader -74.000 -150.000 -70.000 -70.000 -55.000
Finans 91.000 -124.000 -42.000 -38.000 -27.000
Resultat før skatt 108.000 -420.000 1.009.000 1.253.000 1.044.000
Skattekostnad -4.000 79.000 -265.000 -347.000 -292.000
Årsresultat 105.000 -341.000 743.000 906.000 752.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.777.000 3.019.000 2.740.000 3.139.000 1.805.000
Sum omløpsmidler 2.069.000 2.381.000 3.800.000 3.518.000 3.485.000
Sum eiendeler 4.846.000 5.400.000 6.540.000 6.657.000 5.290.000
Sum opptjent egenkapital 689.000 585.000 925.000 882.000 776.000
Sum egenkapital 790.000 685.000 1.026.000 983.000 877.000
Sum langsiktig gjeld 340.000 569.000 799.000 1.027.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 3.717.000 4.145.000 4.715.000 4.647.000 4.209.000
Sum gjeld og egenkapital 4.847.000 5.400.000 6.540.000 6.657.000 5.290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.193.000 32.660.000 28.190.000 28.262.000 26.418.000
Andre inntekter 151.000 104.000 0 0 0
Driftsinntekter 30.344.000 32.764.000 28.190.000 28.262.000 26.418.000
Varekostnad -8.986.000 -10.326.000 -8.336.000 -8.676.000 -8.035.000
Lønninger -14.861.000 -16.300.000 -13.748.000 -13.022.000 -12.283.000
Avskrivning -459.000 -540.000 -471.000 -472.000 -406.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.019.000 -5.893.000 -4.584.000 -4.799.000 -4.623.000
Driftskostnader -30.325.000 -33.059.000 -27.139.000 -26.969.000 -25.347.000
Driftsresultat 18.000 -295.000 1.051.000 1.292.000 1.070.000
Finansinntekter 165.000 26.000 28.000 32.000 28.000
Finanskostnader -74.000 -150.000 -70.000 -70.000 -55.000
Finans 91.000 -124.000 -42.000 -38.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -700.000 -800.000 -800.000
Årsresultat 105.000 -341.000 743.000 906.000 752.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 164.000 168.000 89.000 76.000 68.000
Fast eiendom 0 0 23.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.170.000 2.407.000 2.134.000 2.553.000 1.243.000
Sum varige driftsmidler 2.170.000 2.407.000 2.157.000 2.553.000 1.243.000
Sum finansielle anleggsmidler 444.000 444.000 494.000 510.000 494.000
Sum anleggsmidler 2.777.000 3.019.000 2.740.000 3.139.000 1.805.000
Varebeholdning 477.000 479.000 449.000 337.000 331.000
Kundefordringer 674.000 890.000 708.000 800.000 818.000
Andre fordringer 285.000 170.000 180.000 113.000 208.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 633.000 843.000 2.463.000 2.267.000 2.128.000
Sum omløpsmidler 2.069.000 2.381.000 3.800.000 3.518.000 3.485.000
Sum eiendeler 4.846.000 5.400.000 6.540.000 6.657.000 5.290.000
Sum opptjent egenkapital 689.000 585.000 925.000 882.000 776.000
Sum egenkapital 790.000 685.000 1.026.000 983.000 877.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 340.000 569.000 799.000 1.027.000 204.000
Leverandørgjeld 806.000 946.000 984.000 772.000 646.000
Betalbar skatt 0 0 278.000 355.000 294.000
Skyldig offentlige avgifter 1.420.000 1.616.000 1.392.000 1.202.000 1.081.000
Utbytte 0 0 -700.000 -800.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 1.491.000 1.583.000 2.061.000 1.518.000 1.388.000
Sum kortsiktig gjeld 3.717.000 4.145.000 4.715.000 4.647.000 4.209.000
Sum gjeld og egenkapital 4.847.000 5.400.000 6.540.000 6.657.000 5.290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.648.000 -1.764.000 -915.000 -1.129.000 -724.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8
Soliditet 16.3 12.7 15.7 14.8 16.6
Resultatgrad 0.1 -0.9 3.7 4.6 4.1
Rentedekningsgrad 0.2 1 18.9 20.0
Gjeldsgrad 5.1 6.9 5.4 5.8 5.0
Total kapitalrentabilitet 3.8 16.5 19.9 20.8
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex