Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dalen Vannverk Sa
Juridisk navn:  Dalen Vannverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63883418
Gullerudveien 3 Hølandsveien 470 Fax: 63883849
1903 Gan 1903 Gan
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 970166777
Aksjekapital: 4.754.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/15/1956
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Lierfoss Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.55%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.635.000 2.450.000 2.293.000 2.285.000 2.262.000
Resultat: -120.000 0 -45.000 -76.000 180.000
Egenkapital: 5.338.000 5.364.000 5.302.000 5.297.000 5.305.000
Regnskap for  Dalen Vannverk Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.635.000 2.450.000 2.293.000 2.285.000 2.262.000
Driftskostnader -2.684.000 -2.429.000 -2.308.000 -2.335.000 -2.050.000
Driftsresultat -48.000 22.000 -15.000 -50.000 211.000
Finansinntekter 18.000 16.000 13.000 29.000 47.000
Finanskostnader -90.000 -37.000 -43.000 -55.000 -79.000
Finans -72.000 -21.000 -30.000 -26.000 -32.000
Resultat før skatt -120.000 0 -45.000 -76.000 180.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -120.000 0 -45.000 -76.000 180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.710.000 6.593.000 6.636.000 6.644.000 5.689.000
Sum omløpsmidler 2.249.000 842.000 398.000 745.000 1.870.000
Sum eiendeler 8.959.000 7.435.000 7.034.000 7.389.000 7.559.000
Sum opptjent egenkapital 585.000 705.000 705.000 750.000 826.000
Sum egenkapital 5.338.000 5.364.000 5.302.000 5.297.000 5.305.000
Sum langsiktig gjeld 2.772.000 1.321.000 1.535.000 1.751.000 1.956.000
Sum kortsiktig gjeld 849.000 750.000 196.000 340.000 297.000
Sum gjeld og egenkapital 8.960.000 7.435.000 7.034.000 7.388.000 7.558.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.635.000 2.449.000 2.293.000 2.270.000 2.262.000
Andre inntekter 1.000 0 1.000 15.000 0
Driftsinntekter 2.635.000 2.450.000 2.293.000 2.285.000 2.262.000
Varekostnad -69.000 -70.000 -51.000 -67.000 -38.000
Lønninger -870.000 -887.000 -625.000 -630.000 -502.000
Avskrivning -348.000 -351.000 -358.000 -368.000 -279.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.397.000 -1.121.000 -1.274.000 -1.270.000 -1.231.000
Driftskostnader -2.684.000 -2.429.000 -2.308.000 -2.335.000 -2.050.000
Driftsresultat -48.000 22.000 -15.000 -50.000 211.000
Finansinntekter 18.000 16.000 13.000 29.000 47.000
Finanskostnader -90.000 -37.000 -43.000 -55.000 -79.000
Finans -72.000 -21.000 -30.000 -26.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -120.000 0 -45.000 -76.000 180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.726.000 5.500.000 5.459.000 5.336.000 5.081.000
Maskiner anlegg 973.000 1.082.000 1.163.000 1.293.000 591.000
Driftsløsøre 11.000 12.000 13.000 14.000 16.000
Sum varige driftsmidler 6.710.000 6.593.000 6.635.000 6.644.000 5.689.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.710.000 6.593.000 6.636.000 6.644.000 5.689.000
Varebeholdning 454.000 399.000 199.000 227.000 139.000
Kundefordringer 7.000 -1.000 -8.000 1.000 -6.000
Andre fordringer 209.000 214.000 41.000 155.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.580.000 229.000 166.000 362.000 1.679.000
Sum omløpsmidler 2.249.000 842.000 398.000 745.000 1.870.000
Sum eiendeler 8.959.000 7.435.000 7.034.000 7.389.000 7.559.000
Sum opptjent egenkapital 585.000 705.000 705.000 750.000 826.000
Sum egenkapital 5.338.000 5.364.000 5.302.000 5.297.000 5.305.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.772.000 1.321.000 1.535.000 1.751.000 1.956.000
Leverandørgjeld 578.000 529.000 42.000 137.000 188.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 174.000 140.000 88.000 114.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 81.000 66.000 89.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 849.000 750.000 196.000 340.000 297.000
Sum gjeld og egenkapital 8.960.000 7.435.000 7.034.000 7.388.000 7.558.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.400.000 92.000 202.000 405.000 1.573.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.1 2 2.2 6.3
Likviditetsgrad 2 2.1 0.6 1 1.6 5.9
Soliditet 59.6 72.1 75.4 71.7 70.2
Resultatgrad -1.8 0.9 -0.7 -2.2 9.3
Rentedekningsgrad -0.5 0.6 -0.3 -0.4 3.3
Gjeldsgrad 0.7 0.4 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -0.3 0.5 -0.3 3.4
Signatur
11.02.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.02.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex