Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dag Nordstrand AS
Juridisk navn:  Dag Nordstrand AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180307
C/O Dag Nordstrand Knivhaugane Knivhaugen 31 Knivhaugen 31 Fax: 56180270
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 984919298
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorpartnere As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-4900%
Egenkapital  
  
-5.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 215.000 60.183.000 64.943.000
Resultat: -96.000 2.000 -237.000 1.078.000 784.000
Egenkapital: 1.055.000 1.119.000 1.516.000 1.928.000 1.288.000
Regnskap for  Dag Nordstrand AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 215.000 60.183.000 64.943.000
Driftskostnader -109.000 -10.000 -456.000 -59.120.000 -64.137.000
Driftsresultat -109.000 -10.000 -239.000 1.063.000 805.000
Finansinntekter 12.000 13.000 11.000 18.000 12.000
Finanskostnader 0 0 -9.000 -5.000 -33.000
Finans 12.000 13.000 2.000 13.000 -21.000
Resultat før skatt -96.000 2.000 -237.000 1.078.000 784.000
Skattekostnad 0 0 25.000 -138.000 -266.000
Årsresultat -96.000 2.000 -212.000 940.000 519.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 699.000 705.000
Sum omløpsmidler 1.055.000 1.523.000 1.721.000 5.261.000 5.861.000
Sum eiendeler 1.055.000 1.523.000 1.721.000 5.960.000 6.566.000
Sum opptjent egenkapital 555.000 619.000 1.016.000 1.428.000 788.000
Sum egenkapital 1.055.000 1.119.000 1.516.000 1.928.000 1.288.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 25.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 405.000 205.000 4.007.000 5.278.000
Sum gjeld og egenkapital 1.055.000 1.524.000 1.721.000 5.960.000 6.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 60.169.000 64.930.000
Andre inntekter 0 0 215.000 14.000 13.000
Driftsinntekter 0 0 215.000 60.183.000 64.943.000
Varekostnad 0 0 -109.000 -50.251.000 -54.077.000
Lønninger 0 0 -48.000 -3.362.000 -3.762.000
Avskrivning 0 0 0 -182.000 -180.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -10.000 -299.000 -5.325.000 -6.118.000
Driftskostnader -109.000 -10.000 -456.000 -59.120.000 -64.137.000
Driftsresultat -109.000 -10.000 -239.000 1.063.000 805.000
Finansinntekter 12.000 13.000 11.000 18.000 12.000
Finanskostnader 0 0 -9.000 -5.000 -33.000
Finans 12.000 13.000 2.000 13.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -200.000 -300.000 -250.000
Årsresultat -96.000 2.000 -212.000 940.000 519.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 699.000 705.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 699.000 705.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 699.000 705.000
Varebeholdning 0 0 0 2.748.000 3.082.000
Kundefordringer 0 0 0 400.000 331.000
Andre fordringer 40.000 474.000 225.000 135.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.016.000 1.050.000 1.495.000 1.979.000 2.388.000
Sum omløpsmidler 1.055.000 1.523.000 1.721.000 5.261.000 5.861.000
Sum eiendeler 1.055.000 1.523.000 1.721.000 5.960.000 6.566.000
Sum opptjent egenkapital 555.000 619.000 1.016.000 1.428.000 788.000
Sum egenkapital 1.055.000 1.119.000 1.516.000 1.928.000 1.288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 25.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 25.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 2.733.000 3.716.000
Betalbar skatt 0 0 0 113.000 266.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 182.000 178.000
Utbytte 0 -400.000 -200.000 -300.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 0 5.000 5.000 679.000 869.000
Sum kortsiktig gjeld 0 405.000 205.000 4.007.000 5.278.000
Sum gjeld og egenkapital 1.055.000 1.524.000 1.721.000 5.960.000 6.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.055.000 1.118.000 1.516.000 1.254.000 583.000
Likviditetsgrad 1 3.8 8.4 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0 3.8 8.4 0.6 0.6
Soliditet 1 73.4 88.1 32.3 19.6
Resultatgrad -111.2 1.8 1.2
Rentedekningsgrad -26.6 212.6 24.8
Gjeldsgrad 0 0.4 0.1 2.1 4.1
Total kapitalrentabilitet -9.2 0.2 -13.2 18.1 12.4
Signatur
30.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex