Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
D Og G Grafisk AS
Juridisk navn:  D Og G Grafisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22289669
Gladengveien 8B Gladengveien 8B Fax:
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990474346
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/28/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Zpecter Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.27%
Resultat  
  
-29.41%
Egenkapital  
  
-28.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 144.000 268.000 81.000 184.000 262.000
Resultat: -66.000 -51.000 -105.000 -117.000 -148.000
Egenkapital: 162.000 228.000 279.000 384.000 901.000
Regnskap for  D Og G Grafisk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 144.000 268.000 81.000 184.000 262.000
Driftskostnader -212.000 -322.000 -191.000 -311.000 -424.000
Driftsresultat -68.000 -54.000 -110.000 -126.000 -162.000
Finansinntekter 2.000 3.000 5.000 10.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 3.000 5.000 10.000 14.000
Resultat før skatt -66.000 -51.000 -105.000 -117.000 -148.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -66.000 -51.000 -105.000 -117.000 -148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 200.000 200.000 298.000
Sum omløpsmidler 114.000 138.000 100.000 612.000 655.000
Sum eiendeler 214.000 238.000 300.000 812.000 953.000
Sum opptjent egenkapital 130.000 196.000 247.000 352.000 869.000
Sum egenkapital 162.000 228.000 279.000 384.000 901.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000 10.000 21.000 428.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 215.000 238.000 300.000 812.000 953.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 144.000 268.000 81.000 138.000 262.000
Andre inntekter 0 0 0 47.000 0
Driftsinntekter 144.000 268.000 81.000 184.000 262.000
Varekostnad -118.000 -227.000 -55.000 0 0
Lønninger -3.000 -18.000 -45.000 -118.000 -217.000
Avskrivning 0 0 0 -16.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -91.000 -77.000 -91.000 -177.000 -160.000
Driftskostnader -212.000 -322.000 -191.000 -311.000 -424.000
Driftsresultat -68.000 -54.000 -110.000 -126.000 -162.000
Finansinntekter 2.000 3.000 5.000 10.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 3.000 5.000 10.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Årsresultat -66.000 -51.000 -105.000 -117.000 -148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 98.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 98.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 200.000 200.000 298.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 3.000 23.000 24.000
Andre fordringer 11.000 5.000 7.000 7.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 104.000 133.000 90.000 583.000 611.000
Sum omløpsmidler 114.000 138.000 100.000 612.000 655.000
Sum eiendeler 214.000 238.000 300.000 812.000 953.000
Sum opptjent egenkapital 130.000 196.000 247.000 352.000 869.000
Sum egenkapital 162.000 228.000 279.000 384.000 901.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 0 12.000 7.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 9.000 6.000 12.000 21.000
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 3.000 9.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 10.000 21.000 428.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 215.000 238.000 300.000 812.000 953.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.000 128.000 79.000 184.000 603.000
Likviditetsgrad 1 2.2 13.8 4.8 1.4 12.6
Likviditetsgrad 2 2.2 13.8 4.8 1.4 12.6
Soliditet 75.3 95.8 9 47.3 94.5
Resultatgrad -47.2 -20.1 -135.8 -68.5 -61.8
Rentedekningsgrad -147.0
Gjeldsgrad 0.3 0 0.1 1.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -30.7 -21.4 -14.3 -15.4
Signatur
22.05.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.05.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex