Cultivate AS
Juridisk navn:  Cultivate AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69148350
Olav Haraldssons Gate 34 Olav Haraldssons Gate 34 Fax: 69148355
1707 Sarpsborg 1707 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 961962706
Aksjekapital: 52.403 NOK
Etableringsdato: 10/10/1991
Foretakstype: AS
Tidligere navn: jeløy musikk og eiendom as
Regnskapsfører: Magnar Nilsen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-864.29%
Egenkapital  
  
-22.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 65.000 0 539.000 2.513.000 2.490.000
Resultat: -270.000 -28.000 -842.000 -1.001.000 436.000
Egenkapital: -2.715.000 -2.216.000 -2.188.000 -329.000 -1.230.000
Regnskap for  Cultivate AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 65.000 0 539.000 2.513.000 2.490.000
Driftskostnader -335.000 -28.000 -1.282.000 -3.076.000 -1.504.000
Driftsresultat -270.000 -29.000 -743.000 -563.000 985.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 6.000 16.000
Finanskostnader 0 0 -100.000 -444.000 -565.000
Finans 0 1.000 -99.000 -438.000 -549.000
Resultat før skatt -270.000 -28.000 -842.000 -1.001.000 436.000
Skattekostnad 0 0 -643.000 245.000 -118.000
Årsresultat -270.000 -28.000 -1.485.000 -756.000 318.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.066.000 4.853.000 4.863.000 10.503.000 8.723.000
Sum omløpsmidler 3.169.000 3.825.000 4.014.000 241.000 1.707.000
Sum eiendeler 8.235.000 8.678.000 8.877.000 10.744.000 10.430.000
Sum opptjent egenkapital -2.767.000 -2.268.000 -2.241.000 -756.000 -1.330.000
Sum egenkapital -2.715.000 -2.216.000 -2.188.000 -329.000 -1.230.000
Sum langsiktig gjeld 10.877.000 10.886.000 10.922.000 10.987.000 11.580.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 9.000 143.000 87.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 8.236.000 8.679.000 8.876.000 10.745.000 10.430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.000 0 539.000 0 2.490.000
Andre inntekter 0 0 0 2.513.000 0
Driftsinntekter 65.000 0 539.000 2.513.000 2.490.000
Varekostnad -2.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -197.000 -9.000 0 -242.000 -242.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -136.000 -19.000 -1.282.000 -2.834.000 -1.262.000
Driftskostnader -335.000 -28.000 -1.282.000 -3.076.000 -1.504.000
Driftsresultat -270.000 -29.000 -743.000 -563.000 985.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 6.000 16.000
Finanskostnader 0 0 -100.000 -444.000 -565.000
Finans 0 1.000 -99.000 -438.000 -549.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -270.000 -28.000 -1.485.000 -756.000 318.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 313.000 68.000
Fast eiendom 0 0 0 8.077.000 8.310.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.066.000 4.553.000 4.553.000 337.000 77.000
Sum varige driftsmidler 5.066.000 4.853.000 4.863.000 8.413.000 8.656.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.777.000 0
Sum anleggsmidler 5.066.000 4.853.000 4.863.000 10.503.000 8.723.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 120.000 29.000 29.000 12.000 397.000
Andre fordringer 2.743.000 2.679.000 1.209.000 33.000 415.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 307.000 1.117.000 2.775.000 196.000 895.000
Sum omløpsmidler 3.169.000 3.825.000 4.014.000 241.000 1.707.000
Sum eiendeler 8.235.000 8.678.000 8.877.000 10.744.000 10.430.000
Sum opptjent egenkapital -2.767.000 -2.268.000 -2.241.000 -756.000 -1.330.000
Sum egenkapital -2.715.000 -2.216.000 -2.188.000 -329.000 -1.230.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.877.000 10.886.000 10.922.000 10.987.000 11.580.000
Leverandørgjeld 16.000 9.000 64.000 64.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 0 0 12.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 0 79.000 11.000 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 9.000 143.000 87.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 8.236.000 8.679.000 8.876.000 10.745.000 10.430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.095.000 3.816.000 3.871.000 154.000 1.627.000
Likviditetsgrad 1 42.8 4 28.1 2.8 21.3
Likviditetsgrad 2 42.8 4 28.1 2.8 21.4
Soliditet -25.5 -24.6 -3.1 -11.8
Resultatgrad -415.4 -137.8 -22.4 39.6
Rentedekningsgrad -7.4 -1.3 1.8
Gjeldsgrad -4.9 -5.1 -33.7 -9.5
Total kapitalrentabilitet -3.3 -0.3 -8.4 -5.2 9.6
Signatur
16.09.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
16.09.2016
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex