Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Csse Records Da
Juridisk navn:  Csse Records Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90042416
Langgata 5A Langgata 5A Fax:
0566 Oslo 566 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994608983
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/1/2009 1
Foretakstype: DA
Revisor: Abc Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
175%
Resultat  
  
-80%
Egenkapital  
  
-57.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 473.000 172.000 87.000 5.000 1.237.000
Resultat: -99.000 -55.000 52.000 -45.000 284.000
Egenkapital: 73.000 172.000 226.000 175.000 110.000
Regnskap for  Csse Records Da
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 473.000 172.000 87.000 5.000 1.237.000
Driftskostnader -572.000 -227.000 -34.000 -49.000 -952.000
Driftsresultat -99.000 -55.000 52.000 -45.000 284.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -99.000 -55.000 52.000 -45.000 284.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -99.000 -55.000 52.000 -45.000 284.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 136.000 172.000 232.000 175.000 239.000
Sum eiendeler 136.000 172.000 232.000 175.000 239.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 172.000 226.000 175.000 110.000
Sum egenkapital 73.000 172.000 226.000 175.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 0 5.000 0 129.000
Sum gjeld og egenkapital 136.000 172.000 231.000 175.000 239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 418.000 172.000 84.000 5.000 1.237.000
Andre inntekter 55.000 0 2.000 0 0
Driftsinntekter 473.000 172.000 87.000 5.000 1.237.000
Varekostnad -411.000 -116.000 0 -7.000 -857.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -161.000 -111.000 -34.000 -41.000 -95.000
Driftskostnader -572.000 -227.000 -34.000 -49.000 -952.000
Driftsresultat -99.000 -55.000 52.000 -45.000 284.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -99.000 -55.000 52.000 -45.000 284.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 12.000 151.000 159.000 159.000 160.000
Kundefordringer 0 0 0 0 20.000
Andre fordringer 1.000 9.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 122.000 12.000 70.000 16.000 59.000
Sum omløpsmidler 136.000 172.000 232.000 175.000 239.000
Sum eiendeler 136.000 172.000 232.000 175.000 239.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 172.000 226.000 175.000 110.000
Sum egenkapital 73.000 172.000 226.000 175.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 0 5.000 0 125.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 0 5.000 0 129.000
Sum gjeld og egenkapital 136.000 172.000 231.000 175.000 239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.000 172.000 227.000 175.000 110.000
Likviditetsgrad 1 2 46.4 1.9
Likviditetsgrad 2 2 0 14.6 0.0 0.7
Soliditet 53.7 1 97.8 100.0 46.0
Resultatgrad -20.9 59.8 -900.0 23.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0 0 0.0 1.2
Total kapitalrentabilitet -72.8 22.5 -25.7 118.8
Signatur
09.02.2017
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
09.02.2017
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex