Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Crux Stiftelsen Rostad
Juridisk navn:  Crux Stiftelsen Rostad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74124880
Rostadvegen 300 Rostadvegen 300 Fax: 74124894
7670 Inderøy 7670 Inderøy
Fylke: Kommune:
Trøndelag Inderøy
Org.nr: 876771802
Aksjekapital: 620.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 8/31/1926
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskapssenteret Verdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.89%
Resultat  
  
-22.39%
Egenkapital  
  
3.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 33.027.000 33.662.000 33.521.000 42.193.000 46.031.000
Resultat: 2.388.000 3.077.000 571.000 4.361.000 10.099.000
Egenkapital: 65.062.000 62.674.000 59.597.000 59.026.000 54.664.000
Regnskap for  Crux Stiftelsen Rostad
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 33.027.000 33.662.000 33.521.000 42.193.000 46.031.000
Driftskostnader -30.885.000 -30.835.000 -33.073.000 -37.963.000 -36.025.000
Driftsresultat 2.142.000 2.828.000 448.000 4.231.000 10.006.000
Finansinntekter 247.000 255.000 126.000 133.000 277.000
Finanskostnader 0 -6.000 -2.000 -2.000 -183.000
Finans 247.000 249.000 124.000 131.000 94.000
Resultat før skatt 2.388.000 3.077.000 571.000 4.361.000 10.099.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.388.000 3.077.000 571.000 4.361.000 10.099.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.503.000 41.214.000 38.329.000 38.837.000 39.793.000
Sum omløpsmidler 24.105.000 26.888.000 26.602.000 26.928.000 21.358.000
Sum eiendeler 70.608.000 68.102.000 64.931.000 65.765.000 61.151.000
Sum opptjent egenkapital 64.442.000 62.054.000 58.977.000 58.405.000 54.044.000
Sum egenkapital 65.062.000 62.674.000 59.597.000 59.026.000 54.664.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.546.000 5.428.000 5.334.000 6.739.000 6.486.000
Sum gjeld og egenkapital 70.608.000 68.102.000 64.931.000 65.764.000 61.150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.558.000 32.210.000 32.075.000 40.599.000 44.517.000
Andre inntekter 1.469.000 1.452.000 1.446.000 1.594.000 1.514.000
Driftsinntekter 33.027.000 33.662.000 33.521.000 42.193.000 46.031.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -22.370.000 -21.715.000 -22.894.000 -26.808.000 -26.057.000
Avskrivning -1.818.000 -1.813.000 -1.925.000 -1.974.000 -1.596.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.697.000 -7.307.000 -8.254.000 -9.181.000 -8.372.000
Driftskostnader -30.885.000 -30.835.000 -33.073.000 -37.963.000 -36.025.000
Driftsresultat 2.142.000 2.828.000 448.000 4.231.000 10.006.000
Finansinntekter 247.000 255.000 126.000 133.000 277.000
Finanskostnader 0 -6.000 -2.000 -2.000 -183.000
Finans 247.000 249.000 124.000 131.000 94.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.388.000 3.077.000 571.000 4.361.000 10.099.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 42.062.000 36.591.000 33.179.000 34.421.000 35.500.000
Maskiner anlegg 30.000 38.000 46.000 54.000 62.000
Driftsløsøre 1.777.000 1.996.000 2.513.000 2.973.000 2.842.000
Sum varige driftsmidler 43.869.000 38.625.000 35.738.000 37.448.000 38.404.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.634.000 2.589.000 2.591.000 1.389.000 1.389.000
Sum anleggsmidler 46.503.000 41.214.000 38.329.000 38.837.000 39.793.000
Varebeholdning 84.000 25.000 51.000 33.000 33.000
Kundefordringer 3.260.000 3.105.000 2.521.000 3.450.000 4.218.000
Andre fordringer 538.000 372.000 381.000 393.000 385.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.223.000 23.385.000 23.649.000 23.053.000 16.722.000
Sum omløpsmidler 24.105.000 26.888.000 26.602.000 26.928.000 21.358.000
Sum eiendeler 70.608.000 68.102.000 64.931.000 65.765.000 61.151.000
Sum opptjent egenkapital 64.442.000 62.054.000 58.977.000 58.405.000 54.044.000
Sum egenkapital 65.062.000 62.674.000 59.597.000 59.026.000 54.664.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.456.000 1.289.000 914.000 749.000 941.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.593.000 1.687.000 1.625.000 2.110.000 2.035.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.497.000 2.452.000 2.795.000 3.881.000 3.509.000
Sum kortsiktig gjeld 5.546.000 5.428.000 5.334.000 6.739.000 6.486.000
Sum gjeld og egenkapital 70.608.000 68.102.000 64.931.000 65.764.000 61.150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.559.000 21.460.000 21.268.000 20.189.000 14.872.000
Likviditetsgrad 1 4.3 5 5 4 3.3
Likviditetsgrad 2 4.3 4.9 5 4 3.3
Soliditet 92.1 9 91.8 89.8 89.4
Resultatgrad 6.5 8.4 1.3 1 21.7
Rentedekningsgrad 471.3 2 2115.5 56.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.4 4.5 0.9 6.6 16.8
Signatur
16.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex