Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cruisespesialisten AS
Juridisk navn:  Cruisespesialisten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81569390
Ulriksdal 1 Ulriksdal 1 Fax: 55232476
5009 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 863871972
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Opus Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.11%
Resultat  
  
-69.77%
Egenkapital  
  
27.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 62.503.000 61.209.000 55.614.000 53.737.000 55.060.000
Resultat: 438.000 1.449.000 596.000 257.000 -518.000
Egenkapital: 1.548.000 1.217.000 1.739.000 1.701.000 1.515.000
Regnskap for  Cruisespesialisten AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 62.503.000 61.209.000 55.614.000 53.737.000 55.060.000
Driftskostnader -62.114.000 -59.794.000 -55.051.000 -53.464.000 -55.641.000
Driftsresultat 389.000 1.416.000 563.000 274.000 -582.000
Finansinntekter 56.000 44.000 37.000 17.000 66.000
Finanskostnader -7.000 -11.000 -3.000 -34.000 -3.000
Finans 49.000 33.000 34.000 -17.000 63.000
Resultat før skatt 438.000 1.449.000 596.000 257.000 -518.000
Skattekostnad -108.000 -355.000 -152.000 -72.000 106.000
Årsresultat 330.000 1.094.000 444.000 185.000 -412.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 190.000 177.000 338.000 555.000
Sum omløpsmidler 19.267.000 29.381.000 23.162.000 21.101.000 15.135.000
Sum eiendeler 19.321.000 29.571.000 23.339.000 21.439.000 15.690.000
Sum opptjent egenkapital 748.000 417.000 939.000 901.000 715.000
Sum egenkapital 1.548.000 1.217.000 1.739.000 1.701.000 1.515.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.773.000 28.353.000 21.600.000 19.739.000 14.174.000
Sum gjeld og egenkapital 19.321.000 29.570.000 23.339.000 21.440.000 15.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.914.000 60.524.000 55.219.000 53.531.000 54.876.000
Andre inntekter 590.000 684.000 395.000 207.000 184.000
Driftsinntekter 62.503.000 61.209.000 55.614.000 53.737.000 55.060.000
Varekostnad -54.801.000 -51.533.000 -47.843.000 -46.423.000 -47.694.000
Lønninger -4.548.000 -4.580.000 -4.212.000 -4.162.000 -4.825.000
Avskrivning -28.000 -117.000 -141.000 -157.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.737.000 -3.564.000 -2.855.000 -2.722.000 -3.064.000
Driftskostnader -62.114.000 -59.794.000 -55.051.000 -53.464.000 -55.641.000
Driftsresultat 389.000 1.416.000 563.000 274.000 -582.000
Finansinntekter 56.000 44.000 37.000 17.000 66.000
Finanskostnader -7.000 -11.000 -3.000 -34.000 -3.000
Finans 49.000 33.000 34.000 -17.000 63.000
Konsernbidrag 0 -1.616.000 -405.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 330.000 1.094.000 444.000 185.000 -412.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 162.000 34.000 58.000 130.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 28.000 143.000 279.000 425.000
Sum varige driftsmidler 0 28.000 143.000 279.000 425.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 54.000 190.000 177.000 338.000 555.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.826.000 3.939.000 2.922.000 4.058.000 2.537.000
Andre fordringer 11.792.000 14.330.000 11.425.000 11.836.000 10.064.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.649.000 11.112.000 8.815.000 5.207.000 2.534.000
Sum omløpsmidler 19.267.000 29.381.000 23.162.000 21.101.000 15.135.000
Sum eiendeler 19.321.000 29.571.000 23.339.000 21.439.000 15.690.000
Sum opptjent egenkapital 748.000 417.000 939.000 901.000 715.000
Sum egenkapital 1.548.000 1.217.000 1.739.000 1.701.000 1.515.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 394.000 539.000 585.000 487.000 417.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 226.000 240.000 252.000 202.000 264.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.153.000 27.574.000 20.763.000 19.050.000 13.493.000
Sum kortsiktig gjeld 17.773.000 28.353.000 21.600.000 19.739.000 14.174.000
Sum gjeld og egenkapital 19.321.000 29.570.000 23.339.000 21.440.000 15.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.494.000 1.028.000 1.562.000 1.362.000 961.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 8 4.1 7.5 7.9 9.7
Resultatgrad 0.6 2.3 1 0.5 -1.1
Rentedekningsgrad 55.6 128.7 187.7 8.1 -172.0
Gjeldsgrad 11.5 23.3 12.4 11.6 9.4
Total kapitalrentabilitet 2.3 4.9 2.6 1.4 -3.3
Signatur
03.02.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex