Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Crown Travel AS
Juridisk navn:  Crown Travel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23159394
Postboks 9148 Grønland Torg Olafiagangen 7-11 Fax: 23159380
0133 Oslo 133 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976047702
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: M & N Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 1.858.000 0 0
Resultat: 0 0 2.000 -1.000 700.000
Egenkapital: 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000
Regnskap for  Crown Travel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 1.858.000 0 0
Driftskostnader 0 0 -1.858.000 -1.000 14.000
Driftsresultat 0 0 0 -1.000 14.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 690.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 0 0 2.000 0 686.000
Resultat før skatt 0 0 2.000 -1.000 700.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -519.000
Årsresultat 0 0 2.000 -1.000 182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 2.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 4.000 3.000 2.000
Sum opptjent egenkapital -747.000 -747.000 -747.000 -748.000 -748.000
Sum egenkapital 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 1.858.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 1.858.000 0 0
Varekostnad 0 0 -1.858.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -1.000 14.000
Driftskostnader 0 0 -1.858.000 -1.000 14.000
Driftsresultat 0 0 0 -1.000 14.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 690.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 0 0 2.000 0 686.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 2.000 -1.000 182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 2.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 0 2.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000
Sum omløpsmidler 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 4.000 3.000 2.000
Sum opptjent egenkapital -747.000 -747.000 -747.000 -748.000 -748.000
Sum egenkapital 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Likviditetsgrad 1 3.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 3.1 0.0
Soliditet 1 1 1 66.7 100.0
Resultatgrad 0
Rentedekningsgrad 176.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.5 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 66.7 -33.3 35200.0
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.10.2008
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex