Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Crown Travel AS
Juridisk navn:  Crown Travel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21548888
Postboks 9240 Grønland Motzfeldts gate 1 Fax: 23159380
0188 Oslo 187 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976047702
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: M & N Regnskap DA
Utvikling:
Omsetning  
  
88.6%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
1675%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 430.000 228.000 0 0 1.858.000
Resultat: 86.000 0 0 0 2.000
Egenkapital: 71.000 4.000 3.000 3.000 3.000
Regnskap for  Crown Travel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 430.000 228.000 0 0 1.858.000
Driftskostnader -345.000 -228.000 0 0 -1.858.000
Driftsresultat 86.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 2.000
Resultat før skatt 86.000 0 0 0 2.000
Skattekostnad -19.000 0 0 0 0
Årsresultat 67.000 0 0 0 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0 2.000
Sum omløpsmidler 86.000 2.000 2.000 3.000 2.000
Sum eiendeler 87.000 3.000 3.000 3.000 4.000
Sum opptjent egenkapital -679.000 -746.000 -747.000 -747.000 -747.000
Sum egenkapital 71.000 4.000 3.000 3.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 88.000 4.000 3.000 3.000 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 430.000 228.000 0 0 1.858.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 430.000 228.000 0 0 1.858.000
Varekostnad 0 0 0 -1.858.000
Lønninger -8.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -337.000 -228.000 0 0 0
Driftskostnader -345.000 -228.000 0 0 -1.858.000
Driftsresultat 86.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 67.000 0 0 0 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0 2.000
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 53.000 1.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 86.000 2.000 2.000 3.000 2.000
Sum eiendeler 87.000 3.000 3.000 3.000 4.000
Sum opptjent egenkapital -679.000 -746.000 -747.000 -747.000 -747.000
Sum egenkapital 71.000 4.000 3.000 3.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -2.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 19.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 88.000 4.000 3.000 3.000 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.000 2.000 2.000 3.000 2.000
Likviditetsgrad 1 5.1
Likviditetsgrad 2 5.1 0 0 0 0
Soliditet 80.7 1 1 1 1
Resultatgrad 20.0 0 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 97.7 0 0 0 66.7
Signatur
16.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.10.2008
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex