Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Create - Lillehammer Kreative Videregående Skole As
Juridisk navn:  Create - Lillehammer Kreative Videregående Skole As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46787000
Bryggerigata 8 Bryggerigata 8 Fax:
2609 Lillehammer 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 920292682
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 1/8/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-423.81%
Egenkapital  
  
-153.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 3.787.000 0
Resultat: -110.000 -21.000
Egenkapital: -38.000 71.000
Regnskap for  Create - Lillehammer Kreative Videregående Skole As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 3.787.000 0
Driftskostnader -3.880.000 -21.000
Driftsresultat -93.000 -21.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -17.000 0
Finans -17.000 0
Resultat før skatt -110.000 -21.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -110.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 849.000 30.000
Sum omløpsmidler 926.000 96.000
Sum eiendeler 1.775.000 126.000
Sum opptjent egenkapital -130.000 -21.000
Sum egenkapital -38.000 71.000
Sum langsiktig gjeld 467.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.346.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 1.775.000 125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 418.000 0
Andre inntekter 3.369.000 0
Driftsinntekter 3.787.000 0
Varekostnad -649.000 0
Lønninger -1.469.000 0
Avskrivning -57.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.705.000 -21.000
Driftskostnader -3.880.000 -21.000
Driftsresultat -93.000 -21.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -17.000 0
Finans -17.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -110.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 30.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 819.000 0
Sum varige driftsmidler 819.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 849.000 30.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 27.000 0
Andre fordringer 321.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 192.000 96.000
Sum omløpsmidler 926.000 96.000
Sum eiendeler 1.775.000 126.000
Sum opptjent egenkapital -130.000 -21.000
Sum egenkapital -38.000 71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 52.000
Sum langsiktig gjeld 467.000 0
Leverandørgjeld 766.000 2.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 218.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 362.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.346.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 1.775.000 125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -420.000 42.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.8
Likviditetsgrad 2 0.7 1.8
Soliditet -2.1 56.8
Resultatgrad -2.5
Rentedekningsgrad -5.5
Gjeldsgrad -47.7 0.8
Total kapitalrentabilitet -5.2 -16.8
Signatur
17.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex