Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Create - Lillehammer Kreative Videregående Skole As
Juridisk navn:  Create - Lillehammer Kreative Videregående Skole As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stortorget 1 Stortorget 1 Fax:
2609 Lillehammer 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Oppland Lillehammer
Org.nr: 920292682
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/23/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Askus As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -21.000
Egenkapital: 71.000
Regnskap for  Create - Lillehammer Kreative Videregående Skole As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -21.000
Driftsresultat -21.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -21.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000
Sum omløpsmidler 96.000
Sum eiendeler 126.000
Sum opptjent egenkapital -21.000
Sum egenkapital 71.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000
Sum gjeld og egenkapital 125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -21.000
Driftskostnader -21.000
Driftsresultat -21.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 30.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 30.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 96.000
Sum omløpsmidler 96.000
Sum eiendeler 126.000
Sum opptjent egenkapital -21.000
Sum egenkapital 71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 52.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000
Sum gjeld og egenkapital 125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.000
Likviditetsgrad 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8
Soliditet 56.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet -16.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex