Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cortana As
Juridisk navn:  Cortana As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Magnus Assev Trudvangveien 25 C/O Magnus Assev Trudvangveien 25 Fax:
0363 Oslo 363 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919787228
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Athene Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
30.77%
Egenkapital  
  
-47.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -9.000 -13.000 0
Egenkapital: 11.000 21.000 33.000
Regnskap for  Cortana As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -13.000 0
Driftsresultat -9.000 -13.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 -13.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -9.000 -13.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 25.000 33.000 33.000
Sum eiendeler 25.000 33.000 33.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -13.000 0
Sum egenkapital 11.000 21.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 13.000 0
Sum gjeld og egenkapital 24.000 33.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -13.000 0
Driftskostnader -9.000 -13.000 0
Driftsresultat -9.000 -13.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -9.000 -13.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 25.000 33.000 33.000
Sum omløpsmidler 25.000 33.000 33.000
Sum eiendeler 25.000 33.000 33.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -13.000 0
Sum egenkapital 11.000 21.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 13.000 0
Sum gjeld og egenkapital 24.000 33.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.000 20.000 33.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.5
Likviditetsgrad 2 1.9 2.5 0
Soliditet 45.8 61.8 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 0.6 0
Total kapitalrentabilitet -37.5 -38.2 0
Signatur
20.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex