Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cortado Fashion AS
Juridisk navn:  Cortado Fashion AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22503171
Lilleakerveien 25 Lilleakerveien 25 Fax: 22523822
0283 Oslo 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994489801
Aksjekapital: 523.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/27/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Regnskapsfører: Stico Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.4%
Resultat  
  
5163.64%
Egenkapital  
  
46.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.056.000 10.106.000 9.948.000 9.724.000 8.317.000
Resultat: 557.000 -11.000 1.027.000 233.000 -1.276.000
Egenkapital: 1.345.000 921.000 934.000 168.000 9.000
Regnskap for  Cortado Fashion AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.056.000 10.106.000 9.948.000 9.724.000 8.317.000
Driftskostnader -10.418.000 -10.040.000 -8.872.000 -9.367.000 -9.424.000
Driftsresultat 637.000 66.000 1.076.000 357.000 -1.107.000
Finansinntekter 22.000 18.000 26.000 43.000 34.000
Finanskostnader -103.000 -96.000 -76.000 -166.000 -203.000
Finans -81.000 -78.000 -50.000 -123.000 -169.000
Resultat før skatt 557.000 -11.000 1.027.000 233.000 -1.276.000
Skattekostnad -133.000 -2.000 -260.000 -74.000 344.000
Årsresultat 424.000 -13.000 767.000 159.000 -931.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 254.000 449.000 497.000 725.000 953.000
Sum omløpsmidler 5.865.000 5.772.000 3.945.000 5.158.000 6.182.000
Sum eiendeler 6.119.000 6.221.000 4.442.000 5.883.000 7.135.000
Sum opptjent egenkapital 822.000 398.000 411.000 -355.000 -514.000
Sum egenkapital 1.345.000 921.000 934.000 168.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 400.000 2.273.000 4.718.000 6.165.000
Sum kortsiktig gjeld 4.373.000 4.899.000 1.235.000 997.000 961.000
Sum gjeld og egenkapital 6.118.000 6.220.000 4.442.000 5.883.000 7.135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.056.000 10.106.000 9.912.000 9.724.000 8.292.000
Andre inntekter 0 0 36.000 0 26.000
Driftsinntekter 11.056.000 10.106.000 9.948.000 9.724.000 8.317.000
Varekostnad -5.377.000 -4.888.000 -4.714.000 -5.241.000 -5.118.000
Lønninger -2.132.000 -2.259.000 -1.776.000 -1.696.000 -1.744.000
Avskrivning -74.000 -53.000 -47.000 -47.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.835.000 -2.840.000 -2.335.000 -2.383.000 -2.541.000
Driftskostnader -10.418.000 -10.040.000 -8.872.000 -9.367.000 -9.424.000
Driftsresultat 637.000 66.000 1.076.000 357.000 -1.107.000
Finansinntekter 22.000 18.000 26.000 43.000 34.000
Finanskostnader -103.000 -96.000 -76.000 -166.000 -203.000
Finans -81.000 -78.000 -50.000 -123.000 -169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 424.000 -13.000 767.000 159.000 -931.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 105.000 98.000 88.000 141.000 194.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 149.000 351.000 409.000 584.000 759.000
Sum varige driftsmidler 149.000 351.000 409.000 584.000 759.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 254.000 449.000 497.000 725.000 953.000
Varebeholdning 2.265.000 2.212.000 1.986.000 1.702.000 2.203.000
Kundefordringer 176.000 188.000 7.000 344.000 115.000
Andre fordringer 65.000 1.272.000 69.000 95.000 1.656.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.360.000 2.099.000 1.882.000 3.018.000 2.209.000
Sum omløpsmidler 5.865.000 5.772.000 3.945.000 5.158.000 6.182.000
Sum eiendeler 6.119.000 6.221.000 4.442.000 5.883.000 7.135.000
Sum opptjent egenkapital 822.000 398.000 411.000 -355.000 -514.000
Sum egenkapital 1.345.000 921.000 934.000 168.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 400.000 400.000 2.273.000 4.718.000 6.165.000
Leverandørgjeld 359.000 2.717.000 48.000 53.000 430.000
Betalbar skatt 140.000 11.000 208.000 22.000 0
Skyldig offentlige avgifter 771.000 1.771.000 641.000 602.000 249.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.104.000 400.000 338.000 320.000 282.000
Sum kortsiktig gjeld 4.373.000 4.899.000 1.235.000 997.000 961.000
Sum gjeld og egenkapital 6.118.000 6.220.000 4.442.000 5.883.000 7.135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.492.000 873.000 2.710.000 4.161.000 5.221.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 3.2 5.2 6.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1.6 3.5 4.2
Soliditet 2 14.8 2 2.9 0.1
Resultatgrad 5.8 0.7 10.8 3.7 -13.3
Rentedekningsgrad 6.2 0.7 14.2 2.4 -5.3
Gjeldsgrad 3.5 5.8 3.8 34.0 791.8
Total kapitalrentabilitet 10.8 1.4 24.8 6.8 -15.0
Signatur
13.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex