Corroweld AS
Juridisk navn:  Corroweld AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53412712
C/O Audun Tveit Sakkastadvika 5 C/O Audun Tveit Sakkastadvika 5 Fax:
5538 Haugesund 5538 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 986646965
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorpartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-93.54%
Resultat  
  
-100.87%
Egenkapital  
  
-1.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.000 650.000 225.000 92.000 237.000
Resultat: -5.000 573.000 155.000 23.000 118.000
Egenkapital: 340.000 345.000 104.000 104.000 119.000
Regnskap for  Corroweld AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.000 650.000 225.000 92.000 237.000
Driftskostnader -48.000 -78.000 -70.000 -70.000 -126.000
Driftsresultat -6.000 572.000 155.000 22.000 111.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Resultat før skatt -5.000 573.000 155.000 23.000 118.000
Skattekostnad 0 -132.000 -37.000 -6.000 -33.000
Årsresultat -5.000 441.000 118.000 17.000 85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 343.000 760.000 265.000 152.000 245.000
Sum eiendeler 343.000 760.000 265.000 152.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 241.000 0 0 15.000
Sum egenkapital 340.000 345.000 104.000 104.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 415.000 161.000 47.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 343.000 760.000 265.000 151.000 245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.000 650.000 225.000 92.000 237.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 42.000 650.000 225.000 92.000 237.000
Varekostnad 0 0 0 -9.000 0
Lønninger 0 -18.000 -1.000 -3.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -60.000 -69.000 -58.000 -125.000
Driftskostnader -48.000 -78.000 -70.000 -70.000 -126.000
Driftsresultat -6.000 572.000 155.000 22.000 111.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -118.000 -32.000 -70.000
Årsresultat -5.000 441.000 118.000 17.000 85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 72.000
Andre fordringer 0 1.000 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 343.000 760.000 265.000 151.000 173.000
Sum omløpsmidler 343.000 760.000 265.000 152.000 245.000
Sum eiendeler 343.000 760.000 265.000 152.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 241.000 0 0 15.000
Sum egenkapital 340.000 345.000 104.000 104.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 9.000 0
Betalbar skatt 0 132.000 37.000 6.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 83.000 5.000 1.000 19.000
Utbytte 0 -200.000 -118.000 -32.000 -70.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 415.000 161.000 47.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 343.000 760.000 265.000 151.000 245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 340.000 345.000 104.000 105.000 119.000
Likviditetsgrad 1 114.3 1.8 1.6 3.2 1.9
Likviditetsgrad 2 114.3 1.8 1.6 3.2 2.0
Soliditet 99.1 45.4 39.2 68.9 48.6
Resultatgrad -14.3 8 68.9 23.9 46.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 1.2 1.5 0.5 1.1
Total kapitalrentabilitet -1.5 75.4 58.9 15.2 48.2
Signatur
22.01.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
22.01.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex