Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Coop Midt-Norge Sa
Juridisk navn:  Coop Midt-Norge Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73843020
Postboks 2425 Torgarden Haakon Vii'S Gate 9 Fax: 73843060
7005 Trondheim 7041 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 938786054
Aksjekapital: 20.156.000 NOK
Antall ansatte: 2455
Etableringsdato: 2/6/1970 1
Foretakstype: SA
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.39%
Resultat  
  
179.38%
Egenkapital  
  
8.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.456.112.000 6.126.095.000 5.696.035.000 4.771.566.000 3.614.297.000
Resultat: 360.537.000 129.047.000 272.171.000 278.760.000 201.797.000
Egenkapital: 3.845.552.000 3.542.380.000 3.388.160.000 3.106.266.000 2.722.251.000
Regnskap for  Coop Midt-Norge Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.456.112.000 6.126.095.000 5.696.035.000 4.771.566.000 3.614.297.000
Driftskostnader -6.319.106.000 -5.976.906.000 -5.568.278.000 -4.603.789.000 -3.501.192.000
Driftsresultat 137.006.000 149.189.000 127.757.000 167.777.000 113.105.000
Finansinntekter 261.821.000 17.281.000 179.503.000 138.452.000 113.720.000
Finanskostnader -38.290.000 -37.423.000 -35.089.000 -27.469.000 -25.028.000
Finans 223.531.000 -20.142.000 144.414.000 110.983.000 88.692.000
Resultat før skatt 360.537.000 129.047.000 272.171.000 278.760.000 201.797.000
Skattekostnad -51.787.000 -36.300.000 -48.875.000 -59.405.000 -44.096.000
Årsresultat 308.750.000 92.747.000 223.296.000 219.355.000 157.701.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.435.074.000 2.264.156.000 2.082.080.000 1.788.599.000 1.355.278.000
Sum omløpsmidler 4.319.139.000 4.163.694.000 4.014.919.000 3.658.328.000 3.122.389.000
Sum eiendeler 6.754.213.000 6.427.850.000 6.096.999.000 5.446.927.000 4.477.667.000
Sum opptjent egenkapital 0 3.522.224.000 3.369.587.000 3.090.425.000 2.709.015.000
Sum egenkapital 3.845.552.000 3.542.380.000 3.388.160.000 3.106.266.000 2.722.251.000
Sum langsiktig gjeld 140.390.000 153.885.000 194.024.000 58.993.000 44.587.000
Sum kortsiktig gjeld 2.768.273.000 2.731.585.000 2.514.815.000 2.281.667.000 1.710.829.000
Sum gjeld og egenkapital 6.754.215.000 6.427.850.000 6.096.999.000 5.446.926.000 4.477.667.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.242.465.000 5.949.399.000 5.530.550.000 4.654.804.000 3.545.915.000
Andre inntekter 213.647.000 176.696.000 165.485.000 116.762.000 68.382.000
Driftsinntekter 6.456.112.000 6.126.095.000 5.696.035.000 4.771.566.000 3.614.297.000
Varekostnad -4.947.039.000 -4.717.566.000 -4.404.799.000 -3.675.641.000 -2.812.006.000
Lønninger -802.685.000 -720.721.000 -663.694.000 -524.855.000 -393.772.000
Avskrivning -147.292.000 -149.777.000 -136.594.000 -111.678.000 -81.345.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -422.090.000 -388.842.000 -363.191.000 -291.615.000 -214.069.000
Driftskostnader -6.319.106.000 -5.976.906.000 -5.568.278.000 -4.603.789.000 -3.501.192.000
Driftsresultat 137.006.000 149.189.000 127.757.000 167.777.000 113.105.000
Finansinntekter 261.821.000 17.281.000 179.503.000 138.452.000 113.720.000
Finanskostnader -38.290.000 -37.423.000 -35.089.000 -27.469.000 -25.028.000
Finans 223.531.000 -20.142.000 144.414.000 110.983.000 88.692.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 308.750.000 92.747.000 223.296.000 219.355.000 157.701.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 77.142.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 75.923.000 77.142.000 64.924.000 64.750.000 57.080.000
Fast eiendom 1.787.950.000 1.731.197.000 1.635.521.000 1.409.355.000 1.063.830.000
Maskiner anlegg 97.519.000 110.020.000 129.593.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 117.226.000 80.512.000
Sum varige driftsmidler 1.885.469.000 1.841.217.000 1.765.114.000 1.526.581.000 1.144.342.000
Sum finansielle anleggsmidler 473.682.000 345.797.000 252.042.000 197.268.000 153.856.000
Sum anleggsmidler 2.435.074.000 2.264.156.000 2.082.080.000 1.788.599.000 1.355.278.000
Varebeholdning 413.565.000 384.256.000 352.201.000 273.585.000 195.082.000
Kundefordringer 59.988.000 45.555.000 43.397.000 39.409.000 42.170.000
Andre fordringer 80.218.000 74.349.000 67.920.000 78.634.000 35.150.000
Sum investeringer 3.150.812.000 2.974.749.000 2.903.156.000 2.745.643.000 2.402.774.000
Kasse, bank 614.556.000 684.785.000 648.245.000 521.057.000 447.213.000
Sum omløpsmidler 4.319.139.000 4.163.694.000 4.014.919.000 3.658.328.000 3.122.389.000
Sum eiendeler 6.754.213.000 6.427.850.000 6.096.999.000 5.446.927.000 4.477.667.000
Sum opptjent egenkapital 0 3.522.224.000 3.369.587.000 3.090.425.000 2.709.015.000
Sum egenkapital 3.845.552.000 3.542.380.000 3.388.160.000 3.106.266.000 2.722.251.000
Sum avsetninger til forpliktelser 64.260.000 60.385.000 54.213.000 49.493.000 41.587.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.952.858.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 140.390.000 153.885.000 194.024.000 58.993.000 44.587.000
Leverandørgjeld 274.293.000 320.954.000 241.476.000 264.994.000 185.196.000
Betalbar skatt 41.396.000 40.998.000 32.066.000 38.063.000 50.982.000
Skyldig offentlige avgifter 89.112.000 85.381.000 79.723.000 73.812.000 59.952.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 410.614.000 2.284.252.000 2.161.550.000 1.904.798.000 1.318.473.000
Sum kortsiktig gjeld 2.768.273.000 2.731.585.000 2.514.815.000 2.281.667.000 1.710.829.000
Sum gjeld og egenkapital 6.754.215.000 6.427.850.000 6.096.999.000 5.446.926.000 4.477.667.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.550.866.000 1.432.109.000 1.500.104.000 1.376.661.000 1.411.560.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.6 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.8
Soliditet 56.9 55.1 55.6 5 60.8
Resultatgrad 2.1 2.4 2.2 3.5 3.1
Rentedekningsgrad 3.6 4 3.6 6.1 9.1
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 5.9 2.6 5 5.6 5.1
Signatur
09.06.2020
STYRETS LEDER, NESTLEDER OG ADM.DIREKTØR UNDERTEGNER PÅ
LAGETS VEGNE. TO AV DISSE I FELLESSKAP FORPLIKTER LAGET VED
SIN UNDERSKRIFT.
Prokurister
09.06.2020
PROKURA HVER FOR SEG
BROVOLL RUNE
PROKURA HVER FOR SEG
KARLSEN BJØRSTAD THERESE
PROKURA HVER FOR SEG
VIK-MO BJØRN
PROKURA HVER FOR SEG
SKEI TORBJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex