Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cookware Norge AS
Juridisk navn:  Cookware Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56358300
Olsvikmarken 20 Olsvikmarken 20 Fax: 56358301
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 968738550
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/13/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-44%
Resultat  
  
0.6%
Egenkapital  
  
-26.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 84.000 150.000 568.000 1.199.000 2.796.000
Resultat: -334.000 -336.000 -563.000 -1.513.000 -1.438.000
Egenkapital: 946.000 1.280.000 1.641.000 2.204.000 3.718.000
Regnskap for  Cookware Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 84.000 150.000 568.000 1.199.000 2.796.000
Driftskostnader -187.000 -710.000 -1.119.000 -2.839.000 -4.463.000
Driftsresultat -103.000 -560.000 -550.000 -1.640.000 -1.668.000
Finansinntekter -231.000 224.000 29.000 135.000 234.000
Finanskostnader 0 -1.000 -40.000 -9.000 -4.000
Finans -231.000 223.000 -11.000 126.000 230.000
Resultat før skatt -334.000 -336.000 -563.000 -1.513.000 -1.438.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -334.000 -336.000 -563.000 -1.514.000 -1.438.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 330.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 639.000 1.314.000 2.030.000 2.601.000 3.952.000
Sum eiendeler 969.000 1.314.000 2.030.000 2.601.000 3.952.000
Sum opptjent egenkapital 846.000 1.180.000 1.541.000 2.104.000 3.618.000
Sum egenkapital 946.000 1.280.000 1.641.000 2.204.000 3.718.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 34.000 389.000 397.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 969.000 1.314.000 2.030.000 2.601.000 3.953.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 84.000 150.000 568.000 1.101.000 1.687.000
Andre inntekter 0 0 0 97.000 1.108.000
Driftsinntekter 84.000 150.000 568.000 1.199.000 2.796.000
Varekostnad -53.000 92.000 -342.000 -593.000 -1.627.000
Lønninger -13.000 -141.000 -428.000 -1.148.000 -1.020.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -661.000 -349.000 -1.098.000 -1.816.000
Driftskostnader -187.000 -710.000 -1.119.000 -2.839.000 -4.463.000
Driftsresultat -103.000 -560.000 -550.000 -1.640.000 -1.668.000
Finansinntekter -231.000 224.000 29.000 135.000 234.000
Finanskostnader 0 -1.000 -40.000 -9.000 -4.000
Finans -231.000 223.000 -11.000 126.000 230.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -334.000 -336.000 -563.000 -1.514.000 -1.438.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 330.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 330.000 0 0 0 0
Varebeholdning 42.000 95.000 157.000 316.000 359.000
Kundefordringer 105.000 0 423.000 120.000 619.000
Andre fordringer 141.000 141.000 100.000 145.000 297.000
Sum investeringer 105.000 756.000 886.000 1.133.000 1.357.000
Kasse, bank 246.000 322.000 464.000 887.000 1.320.000
Sum omløpsmidler 639.000 1.314.000 2.030.000 2.601.000 3.952.000
Sum eiendeler 969.000 1.314.000 2.030.000 2.601.000 3.952.000
Sum opptjent egenkapital 846.000 1.180.000 1.541.000 2.104.000 3.618.000
Sum egenkapital 946.000 1.280.000 1.641.000 2.204.000 3.718.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 8.000 161.000 158.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 3.000 157.000 116.000 79.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 23.000 71.000 123.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 34.000 389.000 397.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 969.000 1.314.000 2.030.000 2.601.000 3.953.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 616.000 1.280.000 1.641.000 2.204.000 3.717.000
Likviditetsgrad 1 2 38.6 5.2 6.6 16.8
Likviditetsgrad 2 2 35.9 4.8 5.8 15.3
Soliditet 97.6 97.4 80.8 84.7 94.1
Resultatgrad -122.6 -373.3 -96.8 -136.8 -59.7
Rentedekningsgrad -13.8 -167.2 -358.5
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -34.5 -25.6 -25.7 -57.9 -36.3
Signatur
06.07.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
06.07.2020
PROKURA HVER FOR SEG
ERIKSEN JOHNNY
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex