Construction Management AS
Juridisk navn:  Construction Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67101870
Gamle Drammensvei 48A Gamle Drammensvei 48A Fax: 67101871
1369 Stabekk 1369 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 935941458
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/1/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
37.7%
Resultat  
  
262.06%
Egenkapital  
  
1.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.461.000 1.061.000 1.364.000 133.000 268.000
Resultat: 2.042.000 564.000 6.358.000 -795.000 3.368.000
Egenkapital: 26.213.000 25.781.000 26.974.000 22.536.000 25.202.000
Regnskap for  Construction Management AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.461.000 1.061.000 1.364.000 133.000 268.000
Driftskostnader -3.528.000 -2.620.000 -2.183.000 -964.000 -1.223.000
Driftsresultat -2.066.000 -1.558.000 -818.000 -831.000 -955.000
Finansinntekter 4.110.000 2.123.000 7.176.000 36.000 4.347.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 0 -23.000
Finans 4.107.000 2.122.000 7.176.000 36.000 4.324.000
Resultat før skatt 2.042.000 564.000 6.358.000 -795.000 3.368.000
Skattekostnad 390.000 243.000 81.000 128.000 175.000
Årsresultat 2.432.000 807.000 6.438.000 -667.000 3.544.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.361.000 15.266.000 13.009.000 11.375.000 11.294.000
Sum omløpsmidler 13.306.000 12.997.000 16.272.000 13.936.000 16.101.000
Sum eiendeler 28.667.000 28.263.000 29.281.000 25.311.000 27.395.000
Sum opptjent egenkapital 23.213.000 22.781.000 23.974.000 19.536.000 22.202.000
Sum egenkapital 26.213.000 25.781.000 26.974.000 22.536.000 25.202.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.455.000 2.482.000 2.308.000 2.776.000 2.193.000
Sum gjeld og egenkapital 28.668.000 28.263.000 29.282.000 25.312.000 27.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.061.000 1.364.000 133.000 268.000
Andre inntekter 1.461.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.461.000 1.061.000 1.364.000 133.000 268.000
Varekostnad 0 -2.000 -19.000 0 0
Lønninger -2.711.000 -1.559.000 -1.445.000 -263.000 -642.000
Avskrivning -25.000 -29.000 -7.000 -7.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -792.000 -1.030.000 -712.000 -694.000 -576.000
Driftskostnader -3.528.000 -2.620.000 -2.183.000 -964.000 -1.223.000
Driftsresultat -2.066.000 -1.558.000 -818.000 -831.000 -955.000
Finansinntekter 4.110.000 2.123.000 7.176.000 36.000 4.347.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 0 -23.000
Finans 4.107.000 2.122.000 7.176.000 36.000 4.324.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 2.432.000 807.000 6.438.000 -667.000 3.544.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.028.000 638.000 395.000 314.000 186.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 57.000 4.000 11.000 18.000
Sum varige driftsmidler 33.000 57.000 4.000 11.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.301.000 14.571.000 12.611.000 11.051.000 11.091.000
Sum anleggsmidler 15.361.000 15.266.000 13.009.000 11.375.000 11.294.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.354.000 1.697.000 1.228.000 940.000 726.000
Andre fordringer 1.069.000 49.000 1.380.000 2.865.000 3.785.000
Sum investeringer 8.607.000 7.999.000 9.046.000 8.921.000 10.439.000
Kasse, bank 2.277.000 3.253.000 4.619.000 1.210.000 1.150.000
Sum omløpsmidler 13.306.000 12.997.000 16.272.000 13.936.000 16.101.000
Sum eiendeler 28.667.000 28.263.000 29.281.000 25.311.000 27.395.000
Sum opptjent egenkapital 23.213.000 22.781.000 23.974.000 19.536.000 22.202.000
Sum egenkapital 26.213.000 25.781.000 26.974.000 22.536.000 25.202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 166.000 12.000 69.000 53.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 222.000 181.000 175.000 35.000 61.000
Utbytte -2.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 211.000 135.000 121.000 672.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 2.455.000 2.482.000 2.308.000 2.776.000 2.193.000
Sum gjeld og egenkapital 28.668.000 28.263.000 29.282.000 25.312.000 27.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.851.000 10.515.000 13.964.000 11.160.000 13.908.000
Likviditetsgrad 1 5.4 5.2 7.1 5 7.3
Likviditetsgrad 2 5.4 5.2 7.1 5 7.4
Soliditet 91.4 91.2 92.1 8 92.0
Resultatgrad -141.4 -146.8 -624.8 -356.3
Rentedekningsgrad -688.7 - 147.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.1 2 21.7 -3.1 12.4
Signatur
26.02.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP,
ELLER AV STYREFORMANNEN ALENE.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
GRORUD ERIK JOHAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex