Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Consto Anlegg As
Juridisk navn:  Consto Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77752700
Postboks 6154 Industriveien 25 Fax: 77622689
9291 Tromsø 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 939767770
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/9/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.86%
Resultat  
  
-59.34%
Egenkapital  
  
-76.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.188.000 6.558.000 6.800.000 7.482.000 1.418.000
Resultat: 2.764.000 6.797.000 2.360.000 701.000 206.000
Egenkapital: 2.910.000 12.148.000 4.353.000 1.545.000 1.019.000
Regnskap for  Consto Anlegg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.188.000 6.558.000 6.800.000 7.482.000 1.418.000
Driftskostnader -9.699.000 -11.106.000 -8.907.000 -6.608.000 -1.349.000
Driftsresultat -1.512.000 -4.548.000 -2.107.000 874.000 69.000
Finansinntekter 4.277.000 11.532.000 4.470.000 19.000 145.000
Finanskostnader -1.000 -188.000 -2.000 -192.000 -8.000
Finans 4.276.000 11.344.000 4.468.000 -173.000 137.000
Resultat før skatt 2.764.000 6.797.000 2.360.000 701.000 206.000
Skattekostnad 287.000 999.000 447.000 -175.000 -57.000
Årsresultat 3.051.000 7.795.000 2.808.000 526.000 150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.443.000 1.721.000 2.182.000 1.765.000 1.259.000
Sum omløpsmidler 15.162.000 21.729.000 12.527.000 26.923.000 8.759.000
Sum eiendeler 18.605.000 23.450.000 14.709.000 28.688.000 10.018.000
Sum opptjent egenkapital 888.000 11.148.000 3.353.000 545.000 19.000
Sum egenkapital 2.910.000 12.148.000 4.353.000 1.545.000 1.019.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Sum kortsiktig gjeld 15.695.000 11.302.000 5.357.000 22.143.000 4.000.000
Sum gjeld og egenkapital 18.606.000 23.450.000 14.710.000 28.688.000 10.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.188.000 6.558.000 6.800.000 7.482.000 1.416.000
Andre inntekter 0 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 8.188.000 6.558.000 6.800.000 7.482.000 1.418.000
Varekostnad 874.000 -1.168.000 -47.000 -17.000 -1.181.000
Lønninger -9.573.000 -8.546.000 -7.680.000 -5.082.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000.000 -1.392.000 -1.180.000 -1.509.000 -159.000
Driftskostnader -9.699.000 -11.106.000 -8.907.000 -6.608.000 -1.349.000
Driftsresultat -1.512.000 -4.548.000 -2.107.000 874.000 69.000
Finansinntekter 4.277.000 11.532.000 4.470.000 19.000 145.000
Finanskostnader -1.000 -188.000 -2.000 -192.000 -8.000
Finans 4.276.000 11.344.000 4.468.000 -173.000 137.000
Konsernbidrag -13.311.000 4.865.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.051.000 7.795.000 2.808.000 526.000 150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 7.000 461.000 14.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.438.000 1.714.000 1.721.000 1.751.000 1.241.000
Sum anleggsmidler 3.443.000 1.721.000 2.182.000 1.765.000 1.259.000
Varebeholdning 0 0 0 0 300.000
Kundefordringer 0 3.534.000 3.466.000 11.297.000 3.466.000
Andre fordringer 204.000 26.000 20.000 0 316.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 4.501.000 3.446.000 2.104.000 4.678.000
Sum omløpsmidler 15.162.000 21.729.000 12.527.000 26.923.000 8.759.000
Sum eiendeler 18.605.000 23.450.000 14.709.000 28.688.000 10.018.000
Sum opptjent egenkapital 888.000 11.148.000 3.353.000 545.000 19.000
Sum egenkapital 2.910.000 12.148.000 4.353.000 1.545.000 1.019.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 13.780.000 4.933.000 745.000 11.221.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Leverandørgjeld 203.000 15.000 51.000 24.000 620.000
Betalbar skatt 0 0 0 171.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 772.000 523.000 633.000 2.243.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 940.000 5.830.000 3.927.000 8.484.000 3.331.000
Sum kortsiktig gjeld 15.695.000 11.302.000 5.357.000 22.143.000 4.000.000
Sum gjeld og egenkapital 18.606.000 23.450.000 14.710.000 28.688.000 10.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -533.000 10.427.000 7.170.000 4.780.000 4.759.000
Likviditetsgrad 1 1 1.9 2.3 1.2 2.2
Likviditetsgrad 2 1 1.9 2.3 1.2 2.2
Soliditet 15.6 51.8 29.6 5.4 10.2
Resultatgrad -18.5 -69.4 11.7 4.9
Rentedekningsgrad -24.2 -1053.5 4.6 26.8
Gjeldsgrad 5.4 0.9 2.4 17.6 8.8
Total kapitalrentabilitet 14.9 29.8 16.1 3.1 2.1
Signatur
23.05.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex