Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Company Event As
Juridisk navn:  Company Event As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2086 Søndre Kullerød 6 Fax:
3202 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 997996801
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/29/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.66%
Resultat  
  
-0.98%
Egenkapital  
  
-53.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 138.000 127.000 127.000 206.000 74.000
Resultat: -207.000 -205.000 -194.000 -155.000 -146.000
Egenkapital: -597.000 -389.000 -185.000 9.000 150.000
Regnskap for  Company Event As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 138.000 127.000 127.000 206.000 74.000
Driftskostnader -346.000 -331.000 -321.000 -360.000 -220.000
Driftsresultat -207.000 -205.000 -194.000 -155.000 -146.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -207.000 -205.000 -194.000 -155.000 -146.000
Skattekostnad 0 0 0 14.000 -14.000
Årsresultat -207.000 -205.000 -194.000 -141.000 -160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 177.000 852.000 1.073.000 668.000
Sum omløpsmidler 358.000 772.000 486.000 492.000 801.000
Sum eiendeler 415.000 949.000 1.338.000 1.565.000 1.469.000
Sum opptjent egenkapital -697.000 -489.000 -285.000 -91.000 0
Sum egenkapital -597.000 -389.000 -185.000 9.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 878.000 0 0 0 14.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 1.338.000 1.523.000 1.555.000 1.305.000
Sum gjeld og egenkapital 415.000 949.000 1.338.000 1.564.000 1.469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 138.000 127.000 127.000 181.000 65.000
Andre inntekter 0 0 0 25.000 9.000
Driftsinntekter 138.000 127.000 127.000 206.000 74.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -165.000 -215.000 -220.000 -220.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -116.000 -101.000 -140.000 -67.000
Driftskostnader -346.000 -331.000 -321.000 -360.000 -220.000
Driftsresultat -207.000 -205.000 -194.000 -155.000 -146.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -207.000 -205.000 -194.000 -141.000 -160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 57.000 177.000 852.000 1.073.000 668.000
Sum varige driftsmidler 57.000 177.000 852.000 1.073.000 668.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 57.000 177.000 852.000 1.073.000 668.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 118.000 17.000 134.000 14.000
Andre fordringer 4.000 5.000 281.000 280.000 280.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 174.000 187.000 78.000 508.000
Sum omløpsmidler 358.000 772.000 486.000 492.000 801.000
Sum eiendeler 415.000 949.000 1.338.000 1.565.000 1.469.000
Sum opptjent egenkapital -697.000 -489.000 -285.000 -91.000 0
Sum egenkapital -597.000 -389.000 -185.000 9.000 150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.313.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 878.000 0 0 0 14.000
Leverandørgjeld 134.000 1.000 0 0 37.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 24.000 -2.000 43.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.525.000 1.513.000 1.268.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 1.338.000 1.523.000 1.555.000 1.305.000
Sum gjeld og egenkapital 415.000 949.000 1.338.000 1.564.000 1.469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 224.000 -566.000 -1.037.000 -1.063.000 -504.000
Likviditetsgrad 1 2.7 0.6 0.3 0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 2.7 0.6 0.4 0.4 0.7
Soliditet -143.9 -13.8 0.6 10.2
Resultatgrad -161.4 -152.8 -75.2 -197.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.7 -3.4 -8.2 172.8 8.8
Total kapitalrentabilitet -49.9 -21.6 -14.5 -9.9 -9.9
Signatur
15.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex