Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Coca-Cola Norge AS
Juridisk navn:  Coca-Cola Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67924000
Postboks 460 Robsrudskogen 5 Fax: 67924001
1471 Lørenskog 1470 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Akershus Lørenskog
Org.nr: 916693869
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/20/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.62%
Resultat  
  
41.61%
Egenkapital  
  
4.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.232.000 18.204.000 25.379.000 16.384.000 16.065.000
Resultat: 1.140.000 805.000 1.405.000 692.000 1.159.000
Egenkapital: 20.102.000 19.270.000 18.695.000 17.668.000 17.229.000
Regnskap for  Coca-Cola Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.232.000 18.204.000 25.379.000 16.384.000 16.065.000
Driftskostnader -22.062.000 -17.325.000 -23.664.000 -15.470.000 -14.710.000
Driftsresultat 1.170.000 879.000 1.714.000 913.000 1.356.000
Finansinntekter 65.000 3.661.000 194.000 63.000 243.000
Finanskostnader -95.000 -3.736.000 -503.000 -284.000 -440.000
Finans -30.000 -75.000 -309.000 -221.000 -197.000
Resultat før skatt 1.140.000 805.000 1.405.000 692.000 1.159.000
Skattekostnad -308.000 -229.000 -379.000 -253.000 -340.000
Årsresultat 832.000 575.000 1.026.000 439.000 819.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.305.000 1.143.000 1.120.000 986.000 775.000
Sum omløpsmidler 32.222.000 27.336.000 25.626.000 23.466.000 24.461.000
Sum eiendeler 33.527.000 28.479.000 26.746.000 24.452.000 25.236.000
Sum opptjent egenkapital 10.102.000 9.270.000 0 0 7.229.000
Sum egenkapital 20.102.000 19.270.000 18.695.000 17.668.000 17.229.000
Sum langsiktig gjeld 4.404.000 3.322.000 2.441.000 2.295.000 1.600.000
Sum kortsiktig gjeld 9.022.000 5.886.000 5.611.000 4.487.000 6.406.000
Sum gjeld og egenkapital 33.528.000 28.478.000 26.747.000 24.450.000 25.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.232.000 18.204.000 25.379.000 16.384.000 16.065.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 23.232.000 18.204.000 25.379.000 16.384.000 16.065.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -16.549.000 -12.445.000 -17.467.000 -12.154.000 0
Avskrivning -156.000 -235.000 -174.000 -111.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.357.000 -4.645.000 -6.023.000 -3.205.000 -14.710.000
Driftskostnader -22.062.000 -17.325.000 -23.664.000 -15.470.000 -14.710.000
Driftsresultat 1.170.000 879.000 1.714.000 913.000 1.356.000
Finansinntekter 65.000 3.661.000 194.000 63.000 243.000
Finanskostnader -95.000 -3.736.000 -503.000 -284.000 -440.000
Finans -30.000 -75.000 -309.000 -221.000 -197.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 832.000 575.000 1.026.000 439.000 819.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 998.000 796.000 606.000 599.000 411.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 364.000
Driftsløsøre 307.000 347.000 514.000 386.000 0
Sum varige driftsmidler 307.000 347.000 514.000 386.000 364.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.305.000 1.143.000 1.120.000 986.000 775.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 8.902.000 0 0
Andre fordringer 172.000 152.000 0 10.201.000 14.147.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.721.000 11.760.000 16.723.000 13.264.000 10.314.000
Sum omløpsmidler 32.222.000 27.336.000 25.626.000 23.466.000 24.461.000
Sum eiendeler 33.527.000 28.479.000 26.746.000 24.452.000 25.236.000
Sum opptjent egenkapital 10.102.000 9.270.000 0 0 7.229.000
Sum egenkapital 20.102.000 19.270.000 18.695.000 17.668.000 17.229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.404.000 3.322.000 2.441.000 2.295.000 1.600.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.218.000 2.018.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.404.000 3.322.000 2.441.000 2.295.000 1.600.000
Leverandørgjeld 370.000 454.000 1.499.000 1.353.000 3.691.000
Betalbar skatt 510.000 419.000 385.000 384.000 1.177.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 698.000 646.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.924.000 2.995.000 3.029.000 2.105.000 1.538.000
Sum kortsiktig gjeld 9.022.000 5.886.000 5.611.000 4.487.000 6.406.000
Sum gjeld og egenkapital 33.528.000 28.478.000 26.747.000 24.450.000 25.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.200.000 21.450.000 20.015.000 18.979.000 18.055.000
Likviditetsgrad 1 3.6 4.6 4.6 5.2 3.8
Likviditetsgrad 2 3.6 4.6 4.6 5.3 3.9
Soliditet 6 67.7 69.9 72.3 68.3
Resultatgrad 5 4.8 6.8 5.6 8.4
Rentedekningsgrad 12.3 0.2 3.4 3.4 3.6
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.7 15.9 7.1 4.0 6.3
Signatur
13.04.2011
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex