Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cobra Marine As
Juridisk navn:  Cobra Marine As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Knivhaugen 10 Knivhaugen 10 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 920393861
Aksjekapital: 125.296 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/9/2018 8
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 4.854.000
Egenkapital: 30.546.000
Regnskap for  Cobra Marine As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -671.000
Driftsresultat -671.000
Finansinntekter 8.054.000
Finanskostnader -2.529.000
Finans 5.525.000
Resultat før skatt 4.854.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 4.854.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.165.000
Sum omløpsmidler 15.545.000
Sum eiendeler 35.710.000
Sum opptjent egenkapital 30.421.000
Sum egenkapital 30.546.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 5.163.000
Sum gjeld og egenkapital 35.709.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger -164.000
Avskrivning -67.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -440.000
Driftskostnader -671.000
Driftsresultat -671.000
Finansinntekter 8.054.000
Finanskostnader -2.529.000
Finans 5.525.000
Konsernbidrag -1.354.000
Utbytte -3.500.000
Årsresultat 4.854.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 53.000
Driftsløsøre 280.000
Sum varige driftsmidler 333.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.832.000
Sum anleggsmidler 20.165.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 9.563.000
Sum investeringer 2.269.000
Kasse, bank 3.713.000
Sum omløpsmidler 15.545.000
Sum eiendeler 35.710.000
Sum opptjent egenkapital 30.421.000
Sum egenkapital 30.546.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000
Utbytte -3.500.000
Annen kortsiktig gjeld 5.150.000
Sum kortsiktig gjeld 5.163.000
Sum gjeld og egenkapital 35.709.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.382.000
Likviditetsgrad 1 3
Likviditetsgrad 2 3
Soliditet 85.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 20.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex