Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Coaching As
Juridisk navn:  Coaching As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95252345
Einbakken Einbakken Fax:
7517 Hell 7517 Hell
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 912429520
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/13/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hegra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
45.45%
Egenkapital  
  
-64.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 8.000 0 92.000 177.000 40.000
Resultat: -18.000 -33.000 -30.000 44.000 -28.000
Egenkapital: -46.000 -28.000 5.000 35.000 -7.000
Regnskap for  Coaching As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 8.000 0 92.000 177.000 40.000
Driftskostnader -25.000 -33.000 -122.000 -133.000 -68.000
Driftsresultat -18.000 -33.000 -30.000 44.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -18.000 -33.000 -30.000 44.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 0 -2.000 0
Årsresultat -18.000 -33.000 -30.000 42.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 16.000 24.000 54.000 116.000 49.000
Sum eiendeler 16.000 24.000 54.000 116.000 49.000
Sum opptjent egenkapital -66.000 -49.000 -16.000 14.000 -28.000
Sum egenkapital -46.000 -28.000 5.000 35.000 -7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 52.000 49.000 82.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000 24.000 54.000 117.000 49.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000 0 84.000 177.000 40.000
Andre inntekter 0 0 8.000 0 0
Driftsinntekter 8.000 0 92.000 177.000 40.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -34.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -33.000 -122.000 -99.000 -68.000
Driftskostnader -25.000 -33.000 -122.000 -133.000 -68.000
Driftsresultat -18.000 -33.000 -30.000 44.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -33.000 -30.000 42.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 0 8.000 0 40.000
Andre fordringer 6.000 8.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 16.000 46.000 116.000 9.000
Sum omløpsmidler 16.000 24.000 54.000 116.000 49.000
Sum eiendeler 16.000 24.000 54.000 116.000 49.000
Sum opptjent egenkapital -66.000 -49.000 -16.000 14.000 -28.000
Sum egenkapital -46.000 -28.000 5.000 35.000 -7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 10.000 11.000 5.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -4.000 25.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 42.000 42.000 50.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 52.000 49.000 82.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000 24.000 54.000 117.000 49.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -46.000 -28.000 5.000 34.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 1.1 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 1.2 1.5 0.9
Soliditet -287.5 -116.7 9.3 29.9 -14.3
Resultatgrad -32.6 24.9 -70.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 -1.9 9.8 2.3 -8.0
Total kapitalrentabilitet -112.5 -137.5 -55.6 37.6 -57.1
Signatur
13.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex