Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Clutterbillies Entertainment DA
Juridisk navn:  Clutterbillies Entertainment DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97539762
Blakstadheia Blakstadheia Fax:
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 991284117
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/1/2007 1
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Torill Aakenes
Utvikling:
Omsetning  
  
7.3%
Resultat  
  
-57.04%
Egenkapital  
  
126.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2008 2007
Omsetning: 338.000 315.000 164.000 208.000
Resultat: 58.000 135.000 -27.000 -71.000
Egenkapital: 104.000 46.000 -98.000 -71.000
Regnskap for  Clutterbillies Entertainment DA
Resultat 2010 2009 2008 2007
Driftsinntekter 338.000 315.000 164.000 208.000
Driftskostnader -279.000 -180.000 -191.000 -279.000
Driftsresultat 58.000 135.000 -27.000 -71.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt 58.000 135.000 -27.000 -71.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 135.000 -27.000 -71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 37.000 30.000 39.000
Sum omløpsmidler 75.000 36.000 43.000 34.000
Sum eiendeler 104.000 73.000 73.000 73.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 46.000 -98.000 -71.000
Sum egenkapital 104.000 46.000 -98.000 -71.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 27.000 171.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000 73.000 73.000 73.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 338.000 315.000 164.000 191.000
Andre inntekter 0 0 0 18.000
Driftsinntekter 338.000 315.000 164.000 208.000
Varekostnad -60.000 -21.000 -40.000 -127.000
Lønninger -109.000 -48.000 -42.000 -3.000
Avskrivning -7.000 -24.000 -9.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -87.000 -100.000 -137.000
Driftskostnader -279.000 -180.000 -191.000 -279.000
Driftsresultat 58.000 135.000 -27.000 -71.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 135.000 -27.000 -71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 37.000 30.000 39.000
Sum varige driftsmidler 29.000 37.000 30.000 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 29.000 37.000 30.000 39.000
Varebeholdning 4.000 4.000 5.000 11.000
Kundefordringer 0 0 6.000 5.000
Andre fordringer 18.000 19.000 19.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 53.000 13.000 14.000 1.000
Sum omløpsmidler 75.000 36.000 43.000 34.000
Sum eiendeler 104.000 73.000 73.000 73.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 46.000 -98.000 -71.000
Sum egenkapital 104.000 46.000 -98.000 -71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 27.000 171.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 27.000 171.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000 73.000 73.000 73.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000 9.000 -128.000 -110.000
Likviditetsgrad 1 75.0 1.3 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 71.1 1.2 0.3 0.2
Soliditet 99.0 63.0 -134.2 -97.3
Resultatgrad 17.2 42.9 -16.5 -34.1
Rentedekningsgrad -71.0
Gjeldsgrad 0.0 0.6 -1.7 -2.0
Total kapitalrentabilitet 55.2 184.9 -37.0 -97.3
Signatur
15.11.2011
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
Auditor Notes for 2008
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex