Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Claus Invest AS
Juridisk navn:  Claus Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66778180
C/O Claus Simonsen Tord Pedersens Gate 28 C/O Claus Simonsen Tord Pedersens Gate 28 Fax:
3014 Drammen 3014 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 847769122
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 3/15/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Dmc Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
4.06%
Egenkapital  
  
5.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 205.000 197.000 -544.000 -937.000 -63.000
Egenkapital: 859.000 816.000 811.000 1.355.000 2.292.000
Regnskap for  Claus Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -46.000 -23.000 -22.000 -19.000 -17.000
Driftsresultat -46.000 -23.000 -22.000 -19.000 -17.000
Finansinntekter 896.000 969.000 146.000 265.000 195.000
Finanskostnader -645.000 -749.000 -669.000 -1.184.000 -241.000
Finans 251.000 220.000 -523.000 -919.000 -46.000
Resultat før skatt 205.000 197.000 -544.000 -937.000 -63.000
Skattekostnad -161.000 -192.000 0 0 0
Årsresultat 44.000 5.000 -544.000 -937.000 -63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.236.000 7.712.000 8.272.000 8.810.000 10.493.000
Sum omløpsmidler 912.000 980.000 232.000 304.000 248.000
Sum eiendeler 8.148.000 8.692.000 8.504.000 9.114.000 10.741.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -184.000 -189.000 0 0
Sum egenkapital 859.000 816.000 811.000 1.355.000 2.292.000
Sum langsiktig gjeld 7.120.000 7.684.000 7.693.000 7.759.000 8.434.000
Sum kortsiktig gjeld 169.000 192.000 0 0 14.000
Sum gjeld og egenkapital 8.148.000 8.692.000 8.504.000 9.114.000 10.740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -23.000 -22.000 -19.000 -17.000
Driftskostnader -46.000 -23.000 -22.000 -19.000 -17.000
Driftsresultat -46.000 -23.000 -22.000 -19.000 -17.000
Finansinntekter 896.000 969.000 146.000 265.000 195.000
Finanskostnader -645.000 -749.000 -669.000 -1.184.000 -241.000
Finans 251.000 220.000 -523.000 -919.000 -46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 5.000 -544.000 -937.000 -63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.236.000 7.712.000 8.272.000 8.810.000 10.493.000
Sum anleggsmidler 7.236.000 7.712.000 8.272.000 8.810.000 10.493.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 868.000 969.000 140.000 250.000 161.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 11.000 92.000 54.000 87.000
Sum omløpsmidler 912.000 980.000 232.000 304.000 248.000
Sum eiendeler 8.148.000 8.692.000 8.504.000 9.114.000 10.741.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -184.000 -189.000 0 0
Sum egenkapital 859.000 816.000 811.000 1.355.000 2.292.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.120.000 7.684.000 7.693.000 7.759.000 8.434.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 161.000 192.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0 14.000
Sum kortsiktig gjeld 169.000 192.000 0 0 14.000
Sum gjeld og egenkapital 8.148.000 8.692.000 8.504.000 9.114.000 10.740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 743.000 788.000 232.000 304.000 234.000
Likviditetsgrad 1 5.4 5.1 17.7
Likviditetsgrad 2 5.4 5.1 0 0.0 17.8
Soliditet 10.5 9.4 9.5 14.9 21.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 0.2 0.7
Gjeldsgrad 8.5 9.7 9.5 5.7 3.7
Total kapitalrentabilitet 10.4 10.9 1.5 2.7 1.7
Signatur
21.10.2015
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex