Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Citycon Linderud Drift As
Juridisk navn:  Citycon Linderud Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22727600
Postboks 164 Skøyen Verkstedveien 1 Fax: 22727603
0212 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935423406
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/27/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Colliers Råd & Bokføring As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.42%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.809.000 22.362.000 17.339.000 18.095.000 19.311.000
Resultat: 0 -5.000 0 1.000 -1.000
Egenkapital: 189.000 189.000 202.000 212.000 221.000
Regnskap for  Citycon Linderud Drift As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.809.000 22.362.000 17.339.000 18.095.000 19.311.000
Driftskostnader -19.803.000 -22.384.000 -17.386.000 -18.120.000 -19.361.000
Driftsresultat 7.000 -23.000 -46.000 -24.000 -49.000
Finansinntekter 22.000 30.000 47.000 26.000 50.000
Finanskostnader -28.000 -12.000 0 -1.000 -1.000
Finans -6.000 18.000 47.000 25.000 49.000
Resultat før skatt 0 -5.000 0 1.000 -1.000
Skattekostnad 0 -8.000 -10.000 -10.000 -22.000
Årsresultat 0 -13.000 -9.000 -10.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.303.000 1.260.000 752.000 635.000 581.000
Sum omløpsmidler 4.706.000 3.242.000 3.746.000 3.949.000 2.867.000
Sum eiendeler 6.009.000 4.502.000 4.498.000 4.584.000 3.448.000
Sum opptjent egenkapital 89.000 89.000 102.000 112.000 121.000
Sum egenkapital 189.000 189.000 202.000 212.000 221.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.819.000 4.313.000 4.296.000 4.372.000 3.226.000
Sum gjeld og egenkapital 6.008.000 4.502.000 4.498.000 4.584.000 3.447.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.778.000 22.317.000 17.235.000 18.030.000 19.269.000
Andre inntekter 32.000 45.000 105.000 66.000 42.000
Driftsinntekter 19.809.000 22.362.000 17.339.000 18.095.000 19.311.000
Varekostnad -14.336.000 -17.091.000 -14.938.000 -13.184.000 -13.666.000
Lønninger 0 0 10.000 -2.571.000 -3.380.000
Avskrivning -208.000 -119.000 -95.000 -48.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.259.000 -5.174.000 -2.363.000 -2.317.000 -2.294.000
Driftskostnader -19.803.000 -22.384.000 -17.386.000 -18.120.000 -19.361.000
Driftsresultat 7.000 -23.000 -46.000 -24.000 -49.000
Finansinntekter 22.000 30.000 47.000 26.000 50.000
Finanskostnader -28.000 -12.000 0 -1.000 -1.000
Finans -6.000 18.000 47.000 25.000 49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -13.000 -9.000 -10.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 210.000 210.000 218.000 228.000 238.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 339.000 387.000 0 0 0
Driftsløsøre 753.000 663.000 534.000 407.000 342.000
Sum varige driftsmidler 1.093.000 1.050.000 534.000 407.000 342.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.303.000 1.260.000 752.000 635.000 581.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 514.000 248.000 175.000 195.000 93.000
Andre fordringer 3.899.000 2.766.000 1.046.000 1.835.000 1.546.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 293.000 228.000 183.000 165.000 246.000
Sum omløpsmidler 4.706.000 3.242.000 3.746.000 3.949.000 2.867.000
Sum eiendeler 6.009.000 4.502.000 4.498.000 4.584.000 3.448.000
Sum opptjent egenkapital 89.000 89.000 102.000 112.000 121.000
Sum egenkapital 189.000 189.000 202.000 212.000 221.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.500.000 2.234.000 83.000 770.000 137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 675.000 712.000 677.000 1.385.000 1.518.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 155.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.645.000 1.368.000 3.536.000 2.217.000 1.416.000
Sum kortsiktig gjeld 5.819.000 4.313.000 4.296.000 4.372.000 3.226.000
Sum gjeld og egenkapital 6.008.000 4.502.000 4.498.000 4.584.000 3.447.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.113.000 -1.071.000 -550.000 -423.000 -359.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
Soliditet 3.1 4.2 4.5 4.6 6.4
Resultatgrad 0 -0.1 -0.3 -0.1 -0.3
Rentedekningsgrad 0.3 -1.9 1.0
Gjeldsgrad 30.8 22.8 21.3 20.6 14.6
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.2 0 0 0.0
Signatur
10.07.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex