Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cinemateket Trondheim Stiftelsen
Juridisk navn:  Cinemateket Trondheim Stiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97765298
Kjøpmannsgata 35 Kjøpmannsgata 35 Fax: 73535740
7011 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 979553404
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/29/1993
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Conto As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.77%
Resultat  
  
36.1%
Egenkapital  
  
-111.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.083.000 1.815.000 1.753.000 1.704.000 1.532.000
Resultat: -177.000 -277.000 55.000 95.000 -39.000
Egenkapital: -18.000 158.000 436.000 381.000 286.000
Regnskap for  Cinemateket Trondheim Stiftelsen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.083.000 1.815.000 1.753.000 1.704.000 1.532.000
Driftskostnader -2.260.000 -2.090.000 -1.699.000 -1.609.000 -1.571.000
Driftsresultat -177.000 -276.000 55.000 95.000 -39.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans 0 -2.000 0 0 1.000
Resultat før skatt -177.000 -277.000 55.000 95.000 -39.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -177.000 -277.000 55.000 95.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 61.000 115.000 168.000 222.000
Sum omløpsmidler 323.000 587.000 650.000 511.000 337.000
Sum eiendeler 330.000 648.000 765.000 679.000 559.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 108.000 386.000 331.000 236.000
Sum egenkapital -18.000 158.000 436.000 381.000 286.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 348.000 490.000 328.000 298.000 272.000
Sum gjeld og egenkapital 330.000 648.000 764.000 679.000 558.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 612.000 377.000 398.000 512.000 372.000
Andre inntekter 1.471.000 1.438.000 1.355.000 1.192.000 1.160.000
Driftsinntekter 2.083.000 1.815.000 1.753.000 1.704.000 1.532.000
Varekostnad -496.000 -565.000 -562.000 -496.000 -463.000
Lønninger -999.000 -994.000 -895.000 -856.000 -885.000
Avskrivning -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -711.000 -477.000 -188.000 -203.000 -169.000
Driftskostnader -2.260.000 -2.090.000 -1.699.000 -1.609.000 -1.571.000
Driftsresultat -177.000 -276.000 55.000 95.000 -39.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans 0 -2.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -177.000 -277.000 55.000 95.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 55.000 108.000 162.000 216.000
Sum varige driftsmidler 1.000 55.000 108.000 162.000 216.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 7.000 61.000 115.000 168.000 222.000
Varebeholdning 4.000 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 9.000 33.000 113.000 75.000
Andre fordringer 102.000 336.000 62.000 38.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 211.000 242.000 555.000 361.000 261.000
Sum omløpsmidler 323.000 587.000 650.000 511.000 337.000
Sum eiendeler 330.000 648.000 765.000 679.000 559.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 108.000 386.000 331.000 236.000
Sum egenkapital -18.000 158.000 436.000 381.000 286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 354.000 201.000 188.000 126.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 70.000 59.000 55.000 44.000 65.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 252.000 77.000 72.000 66.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 348.000 490.000 328.000 298.000 272.000
Sum gjeld og egenkapital 330.000 648.000 764.000 679.000 558.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -25.000 97.000 322.000 213.000 65.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 2 1.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 2 1.8 1.3
Soliditet -5.5 24.4 57.1 56.1 51.3
Resultatgrad -8.5 -15.2 3.1 5.6 -2.5
Rentedekningsgrad -88.5 5 48.5 -37.0
Gjeldsgrad -19.3 3.1 0.8 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet -42.6 7.3 14.3 -6.6
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex