Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cinemateket I Kristiansand
Juridisk navn:  Cinemateket I Kristiansand
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95063347
Aladdin Kino Kongens Gate 6 Aladdin Kino Kongens Gate 6 Fax:
4610 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 990396469
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/28/2006
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: kristiansand digitale cinematek
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.6%
Resultat  
  
-2325%
Egenkapital  
  
-33.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.462.000 1.310.000 1.243.000 1.239.000 978.000
Resultat: -194.000 -8.000 43.000 27.000 -21.000
Egenkapital: 384.000 578.000 585.000 543.000 515.000
Regnskap for  Cinemateket I Kristiansand
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.462.000 1.310.000 1.243.000 1.239.000 978.000
Driftskostnader -1.656.000 -1.318.000 -1.200.000 -1.211.000 -999.000
Driftsresultat -195.000 -8.000 42.000 27.000 -22.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 0 1.000
Resultat før skatt -194.000 -8.000 43.000 27.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -194.000 -8.000 43.000 27.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 74.000 72.000 92.000 112.000
Sum omløpsmidler 493.000 604.000 639.000 534.000 492.000
Sum eiendeler 525.000 678.000 711.000 626.000 604.000
Sum opptjent egenkapital 384.000 578.000 585.000 543.000 515.000
Sum egenkapital 384.000 578.000 585.000 543.000 515.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 141.000 99.000 125.000 83.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 525.000 677.000 710.000 626.000 604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 286.000 203.000 186.000 198.000 170.000
Andre inntekter 1.176.000 1.107.000 1.056.000 1.041.000 807.000
Driftsinntekter 1.462.000 1.310.000 1.243.000 1.239.000 978.000
Varekostnad -61.000 -17.000 0 0 0
Lønninger -744.000 -609.000 -581.000 -528.000 -550.000
Avskrivning -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -831.000 -672.000 -599.000 -663.000 -441.000
Driftskostnader -1.656.000 -1.318.000 -1.200.000 -1.211.000 -999.000
Driftsresultat -195.000 -8.000 42.000 27.000 -22.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -194.000 -8.000 43.000 27.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 52.000 72.000 92.000 112.000
Sum varige driftsmidler 32.000 52.000 72.000 92.000 112.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 22.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 74.000 72.000 92.000 112.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 0 0 20.000 0
Andre fordringer 173.000 86.000 44.000 76.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 303.000 518.000 595.000 437.000 422.000
Sum omløpsmidler 493.000 604.000 639.000 534.000 492.000
Sum eiendeler 525.000 678.000 711.000 626.000 604.000
Sum opptjent egenkapital 384.000 578.000 585.000 543.000 515.000
Sum egenkapital 384.000 578.000 585.000 543.000 515.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 6.000 12.000 4.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 25.000 31.000 31.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 69.000 82.000 48.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 99.000 125.000 83.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 525.000 677.000 710.000 626.000 604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 352.000 505.000 514.000 451.000 403.000
Likviditetsgrad 1 3.5 6.1 5.1 6.4 5.5
Likviditetsgrad 2 3.5 6.1 5.2 6.5 5.6
Soliditet 73.1 85.4 82.4 86.7 85.3
Resultatgrad -13.3 -0.6 3.4 2.2 -2.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 6.1 4.3 -3.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex